Středa 28. července. Svátek má Viktor.

Důvěra v ekonomiku je mírně vyšší

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti březnu vzrostl o 0,4 bodu na hodnotu 100,1. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,6 bodu na hodnotu 97,6. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,3 bodu na hodnotu 112,5. Ve srovnání s dubnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se oproti březnu mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 97,1. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Ukazatele hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se rovněž téměř nezměnily. Respondenti zhodnotili stav zásob hotových výrobků na skladech meziměsíčně přibližně stejně. Hlavní bariérou růstu produkce je znovu nedostatek zaměstnanců, uvádí ji 35 % respondentů. Přibližně 30 % vykazujících jednotek také znepokojuje nedostatečná poptávka. Průmyslové podniky očekávají meziměsíčně v příštích třech měsících mírné zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a pokles zaměstnanosti. Ukazatel očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců je téměř stejný, pro období příštích šesti měsíců je vyšší. Oproti dubnu loňského roku je důvěra v průmyslu vyšší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v dubnu prokázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání nepatrně snížilo a dosáhlo 85,4 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,7 měsíce, což je přibližně stejně jako  v předchozím čtvrtletí.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2018 očekávají respondenti i nadále růst investic přibližně o 5 %. Půjde přitom převážně o obnovu stávajících výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 97,1. Hodnocení současné celkové ekonomické situace stavebních podniků se oproti březnu nezměnilo. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se také téměř nezměnilo. Očekávání tempa růstu stavební činnosti i zaměstnanosti jsou stejná jako minulý měsíc. Podnikatelé ve stavebnictví očekávají pro období příštích tří měsíců zhoršení jejich celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávání stejná. Meziročně je důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů také nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 100,6. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně nezměnilo. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace   pro období příštích tří i šesti měsíců jsou v porovnání s březnem téměř stejná. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1 bod na hodnotu 97,7. Podnikatelé ve službách zhodnotili svou současnou ekonomickou situaci mírně hůře než v březnu. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se téměř nezměnilo, avšak její očekávání pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou téměř neměnná. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb na stejné úrovni.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v dubnu velmi mírně snížila. Indikátor důvěry v meziměsíčním srovnání pokleslo 0,3 bodu na hodnotu 112,5. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců mírně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti zůstaly téměř stejné jako v březnu. Úmysl spořit se rovněž nezměnil. Obavy spotřebitelů z růstu cen se oproti minulému měsíci téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.