Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

DUN & BRADSTREET SNÍŽILA RATING TURECKU

Dun & Bradstreet (D&B – NYSE:DNB), vedoucí globální poskytovatel ekonomických informací a strategický partner poradenské společnosti Bisnode, snižuje rating Turecku v kategorii středního rizika návratnosti investice o jeden stupeň z DB4c na DB4d se zhoršeným výhledem. Důvodem jsou politická a bezpečnostní rizika.

Dun & Bradstreet (D&B) snížila indikátor rizikovosti Turecka v rámci kategorie středního rizika návratnosti investice o jeden stupeň z DB4c na DB4d při zhoršeném výhledu. Subjektům s averzí k riziku, D&B doporučuje, chránit své investice proti potenciálním ztrátám. „Bezpečnostní otázky, stejně jako domácí politické napětí, budou nadále podkopávat tržní potenciál. Politická i bezpečnostní rizika zůstanou zvýšená po dobu nejméně dvanácti měsíců,“ uvádí se ve zprávě Dun & Bradstreet. Analytici D&B v nejbližším období 2016 – 2017 doporučují bedlivě sledovat vývoj úvěrového rizika.  Rizika mohou rychle růst díky tomu, že banky spoléhají na krátkodobé financování v cizí měně a díky slabé turecké liře. Investoři by v následujících dvanácti měsících měli být připraveni na zvýšené měnové riziko a měli by pečlivě sledovat celý finanční sektor a možné příznaky zhroucení celého systému. Podle Dun & Bradstreet bude mít politický a bezpečnostní vývoj v Turecku a regionu vliv na podnikatelské prostředí. Na druhou stranu D&B dodává: „Investoři by si měli být vědomi, že krátkodobé trendy mohou být zavádějícím vodítkem pro střednědobé plánování, protože turecká ekonomika má příznivý střední až dlouhodobý hospodářský potenciál“.

Přehled vybraných zemí podle D&B Ratingu na stupni DB4

Země

Rating

Kypr

DB4c

Brazílie

DB4c

Čína

DB4b

Makedonie

DB4c

Thajsko

DB4d

Tanzánie

DB4d

Jihoafrická republika

DB4d

Maďarsko

DB4b

Zdroj: Dun & Bradstreet

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko

situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko

neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko

 míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzi obchodních příležitostí

Externí riziko

 stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic              

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.