Neděle 01. listopadu. Svátek má Felix.

ČSOB: Dubnové investiční příležitosti

Banky ČSOB 07.04.2014 | 14:09 0 Komentářů

Od dubna ČSOB přináší svým klientům tři nové možnosti investic. Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 přináší to nejlepší ze světových investic prostřednictvím koše 30 akcií kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací a potenciálem růstu zisku. Fond KBC Equity Fund Europe CZK je určen především pro investory, kteří věří v úspěšnost evropského ekonomického rozvoje, v sílu předních evropských korporací a dynamiku jejich strategií. Třetí možnost představuje životní pojištění Maximal Invest ČSOB Life Světových firem+ 1.

Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 je strukturovaný fond určený pro klienty, kteří věří v budoucí prosperitu úspěšných světových společností a zároveň chtějí určitou úroveň ochrany vložených prostředků. Tento fond navíc nabízí při splnění předen daných podmínek možnost zvýšení ochrany z 90 na 100 %. Koš akcií obsahuje společnosti z Evropy, USA, Kanady a Japonska podnikající především v oblasti energií a služeb, telekomunikací a bankovnictví.

Portfolio fondu KBC Equity Fund Europe CZK dává přednost velkým nadnárodním společnostem, jejich kapitálové síle a z ní vyplývající stabilitě. Vhodně zařazuje společnosti se stabilní a globální poptávkou. „Země a ekonomiky eurozóny překonaly recesi a v Evropě je celosvětově nejsilnější zrychlení růstu. Lokomotivou evropské expanze je již tradičně německá ekonomika, ale podstatným faktorem, který ovlivní hospodářskou situaci blízké budoucnosti, je rovněž ekonomické oživení Francie, Španělska a Itálie. Hospodářské výsledky přicházející z Evropy lákají již nějakou dobu pozornost globálních investorů. Ti začali opouštět rozvíjející se trhy a proudí do Evropy. Doba se zdá být příhodná. Makroekonomické ukazatele jsou slibné a ceny za nimi stále zaostávají. I proto je Evropa vnímána jako silná investiční příležitost,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Life Světových firem+ 1 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění, navíc s ochranou vložené investice prostřednictvím zajištěného fondu ke dni splatnosti a potenciálem zajímavého výnosu. Podkladový fond Select Investors ČSOB Life Světových firem Plus 1 může investovat přímo či nepřímo až 80 % aktiv do depozit či termínovaných depozit KBC a/nebo dalších finančních nástrojů vydaných v rámci skupiny KBC. Výnos fondu ke dni splatnosti je navázán na vývoj 20 akcií významných světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací.

Hlavní výhody nových produktů:

Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1

  • Výběr perspektivních akcií, které reprezentují široké spektrum celosvětové ekonomiky.
  • Možnost navýšení ochrany na 100 % (při růstu koše nejméně o 5 % alespoň v jednom z pěti pozorování).
  • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,82 % ročně) za dobu trvání fondu.

KBC Equity Fund Europe CZK

  • Evropské značky, které stojí za růstem evropské ekonomiky.
  • Akcie s vysokou tržní kapitalizací.
  • Diverzifikace portfolia do více než 250 společností různých evropských zemí a sektorů.

Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Life Světových firem+ 1

  • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.
  • Při splnění zákonných podmínek možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně.
  • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše 500 000 Kč.

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.