Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Drobní akcionáři chybují v žádostech o odkup akcií O2 Czech Republic

Investice 12.12.2014 | 07:50 0 Komentářů

Zhruba čtvrtina dosud zaslaných žádostí o odkup akcií společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) drobnými akcionáři je chybná a proto nemůže být akceptována. Z tohoto důvodu  umístila společnost PPF Arena 2 B.V. na své webové stránce www.ppfarena2.eu zjednodušený postup pro zájemce o využití nabídky na odkup akcií společnosti O2.

Důležité je, aby se každý zájemce o prodej svých akcií obrátil na svého obchodníka s cennými papíry. Pokud zájemce žádného nemá, je nutné, aby si takového obchodníka, který je zároveň účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů zajistil. Seznam obchodníků – účastníků Centrálního depozitáře je k dispozici na stránkách http://www.centralnidepozitar.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku.

Od svého obchodníka s cennými papíry musí zájemce získat potvrzení o přijetí pokynu k převodu svých akcií, což je nezbytná příloha k formuláři Oznámení o akceptaci (Vzorový formulář).

PPF Arena 2 B.V. nabídla drobným akcionářům odkup jejich akcií společnosti O2. Fyzické osoby mohou prodat své akcie až do počtu 200 kusů na osobu za cenu 277,15 korun na akcii, což je cena (po odečtení vyplacené dividendy 18 Kč na jednu akcii), za kterou společnost v červnu realizovala tzv. povinnou nabídku převzetí. Nabídka platí pro období od 1. 12. 2014 do 16. 1. 2015 nebo do doby, kdy celková jmenovitá hodnota odkoupených akcií dosáhne 1 % základního kapitálu O2.

Zdroj: Piskacek & Benes Consulting s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.