Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

Domácnostem se dále dařilo – příjmy i výdaje rostly

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,4 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,6 % a míra úspor mírně poklesla o 0,2 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 procentního bodu.

Nefinanční podniky: pokračoval růst mzdových nákladů

Míra zisku1 ve 3. čtvrtletí byla 46,8 %, což je o 0,1 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,9 p. b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,5 %. Míra investic2 se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,3 p. b. a dosáhla 29,0 %. Meziročně vzrostla o 1,0 p. b.

Domácnosti: vzrostly příjmy i výdaje

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele3 reálně vzrostl ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 %, meziročně o 2,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 vzrostla mezičtvrtletně o 1,6 %, meziročně pak o 2,2 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 26 442 Kč6, z toho 4 599 Kč6tvořily individuální služby a zboží7 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání8 dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 32 439 Kč6 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,0 %, meziročně o 6,1 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 24 533 Kč6.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor10, mezičtvrtletně klesla o 0,2 p. b. na 10,1 %. Míra investic v sektoru domácností se oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila a činily 9,1 %.

Zpřesnění odhadu HDP

Dle revizní politiky byly nově publikovány roční národní účty za rok 2017, které jsou nyní plně v souladu s notifikační verzí účtů za sektor vládních institucí z října 2018. Toto zpřesnění bylo bez vlivu na celková tempa růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2018. HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 % a meziročně o 2,4 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.