Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

Dohledové zátěžové testy letos opět prokázaly odolnost bank a pojišťoven

V září letošního roku Česká národní banka ukončila letošní dohledový zátěžový test bank a také dohledový zátěžový test pojišťoven. Testování, které zahrnovalo vybrané bankovní skupiny a pojišťovny a bylo provedeno na datech ke konci roku 2017, prokázalo, že oba sektory jsou i nadále připraveny odolávat zhoršeným podmínkám ekonomiky.

Pro dohledový zátěžový test bank ČNB poprvé využila metodiku Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), kterou přizpůsobila podmínkám bankovního sektoru v České republice. Vedle již v minulosti testovaného úvěrového rizika se tak testování nově týkalo také tržního a operačního rizika, úrokových a neúrokových výnosů, nákladů a kapitálu.

Souhrnné výsledky dohledových zátěžových testů největších domácích bankovních skupin, tvořících 76 % aktiv bankovního sektoru v ČR, potvrdily jejich odolnost vůči hypotetickému nepříznivému ekonomickému vývoji. Kapitálová vybavenost testované části bankovního sektoru by zůstala výrazně nad 8% regulatorním minimem i v případě naplnění zátěžového scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí. Hlavním zdrojem odolnosti bankovních skupin bylo jejich výchozí kapitálové vybavení, které ke konci roku 2017 dosahovalo 18,2 %. Odolnosti napomohla také ziskovost aktiv a kapitálu testovaných bankovních skupin, která ke konci roku 2017 dosahovala 1,2 %, resp. 15,7 %. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo tradičně úvěrové riziko.

Dohledových zátěžových testů pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 18 tuzemských pojišťoven, jejichž tržní podíl dle hrubého předepsaného pojistného v roce 2017 činil 93 % domácího trhu. V zátěžovém testu byl vyhodnocován dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tj. poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu investičních rizik, rizika přírodních katastrof a u neživotního pojištění i rizika poklesu pojistného.

Souhrnné výsledky zátěžového testu ukazují, že pojišťovací sektor byl ke konci roku 2017 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopen absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový solventnostní poměr za testované pojišťovny činil i v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 177 % a nacházel se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima ve výši 100 %. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo na pojišťovny riziko spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.