Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

Dobrý výsledek Skupiny Triglav. Triglav pojišťovna se soustředí na stabilizaci své činnosti

V první polovině roku 2014 dosáhly Skupina Triglav i Zavarovalnica Triglav dobrých výsledků. Skupina Triglav úspěšně udržuje vysokou úroveň finanční stability, což potvrzuje také hodnocení A- ratingových agentur Standard & Poor’s a A.M. Best. Čistý zisk Skupiny Triglav a mateřské společnosti se ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 zvýšil – Skupina dosáhla 56,3 miliónu eur, zatímco předepsané pojistné Skupiny činilo 487,8 miliónu eur. Tržní podíl Skupiny Triglav ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl a dosáhl téměř 37 procent. V první polovině roku 2014 se Triglav pojišťovna, dceřiná společnost Skupiny Triglav, zaměřila především na stabilizaci své činnosti.

Navzdory nepříznivým podmínkám na trhu a mimořádným škodním událostem v prvních šesti měsících roku 2014 se Skupině Triglav a mateřské společnosti dařilo dobře. Vzhledem k důsledné realizaci strategických cílů zaznamenala Skupina Triglav 23,3procentní nárůst čistého zisku (56,3 miliónu eur) a mateřská společnost 14procentní nárůst čistého zisku (v nominální hodnotě 42,9 miliónu eur) ve srovnání s loňským stejným obdobím. Skupina Triglav mírně zvýšila své vedoucí postavení na slovinském trhu, její tržní podíl mezi pojišťovnami ve Slovinsku činil ve sledovaném období téměř 36,9 %.

V roce 2014 Skupina Triglav udržuje vysokou úroveň finanční stability, což potvrzuje hodnocení A- ratingových agentur Standard & Poor’s a A.M. Best. Tato hodnocení mají stabilní střednědobý výhled a odrážejí rizikově upravenou návratnost kapitálu, dobré hospodářské výsledky a silnou konkurenční pozici Skupiny Triglav na slovinském trhu.

Vysokou úroveň finanční stability vyjadřují ve srovnání s koncem roku 2013 výsledky Skupiny Triglav v nejdůležitějších finančních kategoriích: k datu účetní závěrky se oproti konci roku 2013 zvýšila o 9 procent rozvahová hodnota aktiv Skupiny Triglav (3.346,8 miliónů eur). Hrubá výše pojistně-technických rezerv, které jsou základem vyrovnaného hospodaření a zárukou dlouhodobé bezpečnosti klientů, vzrostla o 6 procent na 2.387,1 miliónů eur. Celkový vlastní kapitál, který je klíčový pro bezpečné hospodaření, se zvýšil o 11 % neboli 653,2 miliónu eur v nominální hodnotě.

Agresivní cenová konkurence, nepříznivé tržní podmínky a strategická orientace společnosti na ziskovost byly příčinou mírného poklesu hrubého předepsaného pojistného a zajistného. Skupina Triglav zaúčtovala 487,8 miliónu eur hrubého předepsaného pojistného a zajistného (o 1,7 % méně než v příslušném období loňského roku), zatímco mateřská společnost 335,8 miliónu eur (o 2,3 % méně než v loňském prvním pololetí). Situace na slovinském pojistném trhu byla v prvních šesti měsících roku 2014 náročná pro všechny pojišťovny. Přesto byl mírný pokles hrubého předepsaného pojistného Skupiny Triglav ve Slovinsku (o 1,1 procenta) menší než pokles celého slovinského pojistného trhu, který v tomto období představoval 2,3 procenta.

Kombinovaný škodní poměr Skupiny Triglav v neživotním pojištění – měřítko ziskovosti pojišťovny v základní pojišťovací činnosti – se zvýšil o 4,9 procentního bodu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a činil 95,7 %, pohybuje se tedy v rámci dlouhodobé plánované strategické hodnoty. Zvýšení škodního poměru je především důsledek mimořádných škodních událostí. Kombinovaný škodní poměr Zavarovalnice Triglav vzrostl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 9,5 procentního bodu a dosáhl 94,4 %.

Ve sledovaném období dosáhly hrubé provozní náklady na pojišťovací činnost Skupiny Triglav 114 miliónů eur a byly tak o 3 % vyšší ve srovnání s prvními šesti měsíci roku 2013, zatímco náklady mateřské společnosti vzrostly o 4 % na 82 miliónů eur. Zvýšení uvedených nákladů je především důsledkem realizovaných prodejních kampaní. K datu účetní závěrky dosáhly hrubé náklady na pojistná plnění Skupiny Triglav 295,7 miliónů eur (o 8,4 % méně než v první polovině roku 2013), v mateřské společnosti pak 197,2 miliónů eur (o 9,3 % méně ve srovnání s loňskem).

Předseda představenstva Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar o hospodaření v první polovině roku 2014 řekl: »Skupině Triglav a mateřské společnosti se v první polovině roku 2014 dařilo. Že je Skupina Triglav i v náročném ekonomickém prostředí schopná udržet si svou silnou konkurenční pozici, kapitálovou přiměřenost a vysokou úroveň ziskovosti, potvrdila nedávno také prestižní ratingová agentura. Prognózy ukazují, že poměry na trzích, na kterých Triglav působí, zůstanou také letos nejisté. Formou různých opatření se budeme nadále snažit zmírnit tlak na pojistné, upevnit své vedoucí postavení na domácím trhu a posílit postavení na klíčových trzích společnosti.«

Triglav pojišťovna nadále stabilizuje svou činnost 

V prvních šesti měsících roku 2014 Triglav pojišťovna pokračovala v realizaci opatření zaměřených na stabilizaci své činnosti. Dceřiná společnost urychlila zavádění nového informačního systému pro zlepšení efektivity firemních procesů a přizpůsobení se požadavkům trhu a klientů. Upgrade IT systému zahrnuje rozvoj a implementaci uživatelské podpory softwarové aplikace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.