Sobota 31. října. Svátek má Štěpánka.

Do WPB Capital se chystá vstupit skupina Arca Capital. Přinese významné navýšení kapitálu

Spořitelní družstvo WPB Capital již dříve avizovalo zájem několika strategických investorů o majetkový vstup do družstva. Koncem roku pak prezentovalo na půdě ČNB své strategické plány na nejbližší roky, mezi něž patří také podstatné navyšování kapitálu v roce 2014. Na tomto navýšení se bude významným způsobem podílet finanční skupina Arca Capital, která hodlá navýšit základní kapitál WPB o 45 milionů Kč a zároveň nabýt další členské vklady od některých stávajících členů v celkové výši 306 500 000 Kč. Tato investice do družstva je však podmíněna zrušením nebo změnou předběžného opatření, které na záložnu uvalila v květnu 2013 Česká národní banka. Předběžné opatření totiž navyšování kapitálu zakazuje, a to přesto, že je posílení základního kapitálu spořitelního družstva v zájmu členů (vkladatelů) spořitelního družstva, a to zejména z důvodu zvýšení ochrany a bezpečnosti jejich vkladů.

Skupina Arca Capital se pro vstup do WPB Capital rozhodla na základě výsledků due dilligence provedeného koncem roku 2013. Vstup tohoto strategického investora byl již schválen na členské schůzi WPB Capital konané dne 26. 2. 2014.

Finanční skupina Arca Capital má bohaté zkušenosti v oblasti private ekuity a venture capital, tedy v oblasti investování vlastních finančních prostředků formou vstupu do základního kapitálu jiných společností. Vzhledem k cílům WPB Capital získat bankovní licenci je pro nás příznivé, že se tato renomovaná skupina rozhodla pro vstup do WPB Capital takto podstatným navýšením kapitálu,“ představuje nového investora Ing. Peter Bodnár, předseda představenstva WPB Capital, a dodává: „Investor hodnotí WPB Capital jako družstvo s jasnou historií ve fázi zralosti s potenciálem stát se bankou. Cíle družstva pak odpovídají právě profilu a investičnímu zaměření finanční skupiny Arca Capital.“

Skupina Arca Capital je tak připravena nabýt ve WPB Capital kvalifikovanou účast ve smyslu § 2b zákona č.87/1995 Sb., jejíž schválení zcela podléhá České národní bance. Již dne 14. 8. 2013 se konala schůzka představitelů WPB Capital se zástupci České národní banky, kde jedním z probíraných témat byl právě vstup strategického investora. „Na tomto jednání Ing. Karel Gabrhel, ředitel sekce licenčních a sankčních řízení, přislíbil, že se ČNB bude případnou žádostí o kapitálový vstup investora do družstva důkladně zabývat. Ing. Gabrhel připustil, že by se na dalším rozvoji WPB mohl podílet silný partner, který by naprosto zásadním způsobem změnil strukturu členů družstva a který by poskytl dostatečně silné záruky pro jeho záchranu,“ vysvětluje Peter Bodnár. WPB Capital s ohledem na postavení skupiny Arca Capital na trhu předpokládá, že tento investor naplní požadavky kladené ČNB a jeho vstup do spořitelního družstva bude schválen. „Česká národní banka dle vyjádření pana Gabrhela přistupuje ke všem žadatelům o kapitálový vstup nepředpojatě a rozhodující pro ni je, o jak kvalitního investora se jedná. Nevidíme proto žádný důvod, proč by ČNB nového investora v podobě Arca Capital neměla schválit,“ dodává Peter Bodnár.

Strategickým cílem WPB Capital nadále zůstává získání bankovní licence. Z tohoto důvodu družstvo v současné době pracuje v součinnosti s renomovanými poradenskými společnostmi na zlepšování své předpisové základny, interních směrnic a řídícího a kontrolního systému. Rovněž se chystá rozšířit spektrum poskytovaných služeb na území České a Slovenské republiky. Objem bilanční sumy WPB Capital by měl podle strategického plánu v příštích letech narůst až na hodnotu 10 mld. Kč ke konci roku 2018, a to při udržení kapitálové přiměřenosti nad hranicí 20 %, která odpovídá hodnotám největších hráčů na českém bankovním trhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.