Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

Dětské pojištění od MONETA Money Bank zdvojnásobí pojistné plnění u úrazů o prázdninách

Pojištění 02.02.2017 | 09:41 0 Komentářů

MONETA Money Bank rozšířila svoji nabídku pojištění. Nově totiž nabízí pojištění pro děti do 15 let od pojišťovny MetLife za pouhých 59 Kč měsíčně. V něm je zahrnuta pojistná ochrana dětí na trvalé úrazy, chirurgické zákroky a hospitalizaci. Součástí dětského pojištění je i pojistka dvou zákonných zástupců. V případě dětského úrazu či hospitalizace v období všech školních prázdnin je navíc vyplaceno dvojnásobné pojistné plnění. Tento zajímavý benefit nabízí MONETA Money Bank spolu s pojišťovnou MetLife jako jediní na trhu.

„Podle údajů Státního zdravotnického ústavu se ročně zraní asi 500 000 dětí. K úrazům dochází nejčastěji při sportu, ve škole, ale i doma. Zhruba třicet tisíc dětí musí být po úrazu hospitalizováno a až desetina z nich skončí trvalými následky. Proto jsme připravili pojištění, které dokáže pokrýt většinu rizikových situací,“ říká Aleš Sloupenský, ředitel divize retailového bankovnictví v MONETA Money Bank.

Dětské pojištění od MONETA Money Bank mohou rodiče uzavřít pro každé dítě mladší 15 let, které má u banky dětský bankovní účet. Za cenu 59 Kč měsíčně pak získají komplexní pojistnou ochranu již následující den po sjednání, a to jak na území ČR, tak v zahraničí. Zapojení do pojistného programu navíc není podmíněné zkoumáním zdravotního stavu dítěte. Další výhodou pojištění je, že pojistné plnění je automaticky zdvojnásobeno při úrazech, které vzniknou během všech oficiálně vyhlášených školních prázdnin.

Přehled výše pojistného plnění:

  • Trvalé následky                                   až 400 000 Kč
  • Chirurgický zákrok z důvodu úrazu      až 20 000 Kč
  • Hospitalizace v důsledku úrazu           až 200 Kč za každý den hospitalizace
  • Smrt následkem úrazu                         až 600 000 Kč

zahrnuje již dvojnásobek

Žádost o dětské pojištění mohou podat zákonní zástupci na jakékoliv pobočce MONETA Money Bank. Stačí pouze založit dítěti dětský bankovní účet a poté vyplnit přihlášku k účasti v dětském pojištění. Hned druhý den je pak jejich potomek i oba zákonní zástupci pojištěni. Pojistným obdobím je vždy kalendářní měsíc a měsíční úhrada je 59 Kč. Ta zůstává stejná po celou dobu pojištění, protože délka pojistného období nemá na výši pojistného vliv. K uzavření pojištění stačí rodičům pouze platný průkaz totožnosti.

„Uzavřít dětské pojištění je nejlepší, hned jakmile začnou děti objevovat svět kolem sebe. Podle statistik pojišťovny MetLife jsou nejčastější úrazy u dětí ve věku od 1 do 3 let a pak u školáků od 10 do 12 let,“ říká Michal Kovář, ředitel Bancassurance & DtC pojišťovny MetLife, a doplňuje: „Rodiče dětské pojištění často podceňují, protože děti nemají žádný příjem a neživí rodinu. To je sice pravda, ale není pravda, že jejich případný úraz rodinný rozpočet nijak nepocítí. Je tomu přesně naopak, obzvlášť jedná-li se o něco většího a neustálá péče ze strany rodičů, a tedy jejich absence v práci, je nezbytná. Když k tomu přičteme náklady na rehabilitační a zdravotnické pomůcky, léky a další věci, může se jednat o nemalé částky.“

V případě úrazu nebo hospitalizace dítěte je nutné, aby zákonný zástupce zaslal oznámení o pojistné událost v co nejkratším termínu a v písemné formě na adresu pojišťovny MetLife.

Pojištění se vztahuje i na rekreační a amatérské sportovce – do této kategorie spadá většina dětských volnočasových sportovních kroužků a oddílů včetně amatérských závodů. Nárok na pojistné plnění naopak nevzniká, dojde-li k úrazu v souvislosti se sportovní a zábavní činností spojenou s vysokým nebezpečím (seskoky padákem, bungee jumping atd.) či v případě, že je dítě profesionálním sportovcem.

Pojištění zaniká dnem, kdy dítě překročilo hranici 15 let věku, nebo koncem roku, ve kterém zákonní zástupci dosáhnou 70 let věku. 

Tisková zpráva: Moneta Money Bank

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.