Úterý 25. ledna. Svátek má Miloš.

Děti a daně za rok 2021

Daně 13.01.2022 | 09:49 0 Komentářů

Letos se do daňového přiznání případně ročního zúčtování daně poprvé promítne loňská daňová změna, a to zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. Daňové zvýhodnění na první dítě za celý rok 2021 zůstalo ve výši 15 204 Kč, na druhé dítě však stouplo o 2916 na 22 320 Kč a na třetí dítě vzrostlo o 3636 na 27 840 Kč. Meziročně vzrostlo rovněž maximální školkové o 600 Kč, rodiny s dětmi tedy při stejném zdanitelném příjmu mohou zaplatit na daní méně než v roce 2020.

Z meziročního zvýšení slevy na poplatníka o tři tisíce korun mají daňový užitek všichni daňoví poplatníci. Ze zvýšení daňového zvýhodnění na děti však pouze rodiče uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí. A ze zvýšení školkovného pouze rodiče uplatňující maximální částku školkovného. „Maximální částka školkovného za rok 2021 činí 15 200 Kč, což je o 600 Kč víc než za rok 2020, například rodiče uplatňující roční školkovné ve výši 14 000 Kč tedy žádnou daňovou změnu nepocítí,“ upozorňuje Gabriela Ivanco daňová poradkyně společnosti Mazars.

Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další děti

V průběhu roku se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé a další děti, kdy se vyšší sazby uplatní až za celý rok 2021 v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Zaměstnanci uplatňující během roku 2021 daňové zvýhodnění na dvě a více dětí tedy obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku, neboť zaplacené zálohy na dani z příjmu mají vyšší, než bude jejich roční daňová povinnost. Daňové zvýhodnění na první dítě za celý rok 2021 činí 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí dítě 27 840 Kč. „Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, se uplatňuje daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši,“ upřesňuje Gabriela Ivanco. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.

Jak prokázat školkovné?

Daňovou slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné, je možné uplatnit až za celý kalendářní rok 2021 v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Dokladem k prokázání nároku je potvrzení od školky. Maximální částka školkovného na každé dítě je na úrovni minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku, za rok 2021 tedy ve výši 15 200 Kč. Školkovné snižuje, na rozdíl od daňových odpočtů, přímo vypočtenou daň z příjmů fyzických osob. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění však nemá zaplacené školkovné vliv, stejně jako počet vychovávaných dětí. Rodinná situace ovlivňuje při splnění zákonných podmínek pouze výpočet daně z příjmů. „Školkovné lze samozřejmě uplatnit i na dvě děti, na dítě navštěvující od září první třídu základní školy nebo na dítě navštěvující školku až od září,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdo obdrží daňový bonus?

Daňový poplatník uplatňující daňové zvýhodnění na děti nemusí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 nic zaplatit, a ještě obdržet roční daňový bonus. Nárok na roční daňový bonus vzniká v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmů. Částka daňového bonusu je následně ve výši rozdílu právě mezi ročním daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů. „Pro možnost obdržet roční daňový bonus za rok 2021 je nutné mít příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 91 200 Kč,“ sděluje Gabriela Ivanco.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.