Sobota 10. dubna. Svátek má Darja.

DETEKTIVOVÉ ČESKÉ POJIŠŤOVNY ODHALILI V PRVNÍM POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU POJISTNÉ PODVODY ZA 264 MILIONŮ KORUN

V prvním pololetí roku 2015 odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za 264 milionů korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst ve výši dvaceti milionů korun. Největší objem odhalených pojistných podvodů hlásí tradičně Praha a Středočeský kraj, nejméně potom kraj Zlínský a Vysočina. Trendem poslední doby je zvýšení počtu pokusů o pojistné podvody v úrazovém pojištění a s tím související častější vědomé zapojení lékařů do páchání této trestné činnosti.

Přestože prokázání pojistného podvodu v úrazovém či životním pojištění bývá zpravidla složitější než například v autopojištění, naši pracovníci disponují celou řadou moderních a sofistikovaných technologií, které jim umožňují být v odhalování těchto podvodů rok od roku efektivnější,“ popisuje situaci ředitel Útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny Michael Maierl a dodává: “V oblasti úrazového pojištění se účast lékařů na pojistném podvodu prokáže ve čtvrtině prošetřovaných případů.“ Řada lékařů se však na pojistných podvodech nepodílí úmyslně. „Neuvědomují si, že například neopodstatněným prodlužováním pacientovy léčby se podílí na pojistném podvodu a mohou za to být sankcionováni,“ varuje Michael Maierl.

Podvodníci se v poslední době na oblast úrazového pojištění zaměřují s nadějí, že je pro pojišťovnu nemožné takový pojistný podvod prokázat. Opak je však pravdou. Zkušení detektivové vyšetřují takové případy nejen tzv. od stolu za pomoci moderních analytických nástrojů, ale pohybují se i v terénu. Mají možnost vyslýchat svědky, hovořit s lékaři a vyšetřovat i přímo ve zdravotnickém zařízení. 

V úrazovém pojištění se v praxi nejčastěji setkáváme s případy, kdy se klient snaží co nejvíce prodloužit dobu svého léčení a rehabilitace, a tím neoprávněně získat od pojišťovny vyšší pojistné plnění. V mnoha případech si ale pacienti ani neuvědomují, že se tímto jednáním dopouští trestného činu, a to pokusu o pojistný podvod,uzavírá Michael Maierl.

Přehled odhalených pojistných podvodů dle jednotlivých krajů ČR  – 1. pololetí 2015

částka (v milionech Kč)

nárůst/pokles (2015/2014)

KRAJ

1. 1. – 30. 6. 2015

1. 1. – 30. 6. 2014

V milionech Kč

V procentech

Praha

112,0

106,3

5,7

5,4 %

Ústecký

20,0

20,8

– 0,8

– 3,8 %

Středočeský

17,8

13,6

4,2

31 %

Plzeňský

17,0

15,8

1,2

7,6 %

Liberecký

14,0

14,2

-0,2

– 1,4 %

Jihočeský

13,2

13,9

-0,7

– 5 %

Moravskoslezský

12,8

10,1

2,7

26,7 %

Královéhradecký

11,1

10,4

0,7

6,7 %

Karlovarský

9,9

7,5

2,4

32 %

Pardubický

8,9

8,3

0,6

7,2 %

Jihomoravský

8,9

7,7

1,2

15,6 %

Olomoucký

6,2

5,0

1,2

24 %

Zlínský

6,2

4,9

1,3

26,5 %

Vysočina

6,0

5,6

0,4

7,1 %

Celkový součet

264

244,1

19,9

8,2 %

 

 


Falešná lékařská zpráva

Pokus o pojistný podvod byl prokázán muži z Ústeckého kraje. Ten nahlásil pojišťovně vážný úraz kolene a požadoval pojistné plnění ve výši několika desítek tisíc korun. Kontrolní systém pojišťovny vyhodnotil tuto pojistnou událost jako podezřelou, případem se tedy začali zabývat pracovníci specializovaného útvaru. Následné vyšetřování, výslechy svědků i ošetřujícího lékaře prokázaly, že muž tak vážný úraz dolní končetiny neutrpěl a že lékařskou zprávu zfalšoval. Případ byl tedy uzavřen jako pokus o pojistný podvod a na muže bylo podáno trestní oznámení. 

Fotbalista

Mladý klient z Prahy nahlásil České pojišťovně úraz, který se mu stal při kopané – při hře ho kopl protihráč neúmyslně do nohy a došlo tak k naštípnutí patní kosti. Úraz podložil lékařskou zprávou a v souladu se svou pojistnou smlouvou požadoval po pojišťovně pojistné plnění ve výši 80 000 korun. Detektivům České pojišťovny byla nahlášená událost od začátku podezřelá, bylo tedy zahájeno vyšetřování. Při něm byla zjištěna celá řada nesrovnalostí. Z kontroly revizního lékaře následně vyplynulo, že patní kost fotbalisty byla naprosto bez traumatologických změn. Pojištěný, který získal lékařskou zprávu po domluvě se svým známým lékařem, musel tedy pojistné plnění vrátit a událost měla pro něj i pro nepoctivého lékaře dohru ještě u soudu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.