Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

Daňové přiznání na poslední chvíli. Na co si dát pozor?

Makro 28.03.2017 | 16:08 0 Komentářů

Do odevzdání daňového přiznání v řádném termínu zbývá zhruba dvěma milionům podnikatelů pár dní. Řada z nich si odevzdání formulářů nechává na poslední chvíli. Nedochvilnost se ale při plnění daňových povinností nemusí vyplatit.

Podle Generálního finančního ředitelství bylo do poloviny března na finančních úřadech odevzdáno necelých 700 tisíc daňových přiznání k daním z příjmů, chybělo jich tedy přes milion. Jak odevzdat formuláře včas a vyhnout se pokutě? „Hlídat je nutné zejména termíny, ve kterých je nutné formuláře odevzdat. Řádný termín pro podání daňového přiznání je letos 3. dubna. Poplatníci, kteří nestihnou tento termín, tak mohou učinit ještě pět následujících pracovních dní, během kterých stále nehrozí žádné pokuty. Po uplynutí této lhůty už následuje sankce 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení. Ta se nepočítá z doplatku na dani, ale z daňové povinnosti. Proto se stává, že i poplatníkovi, kterému doplatek nevznikne, může být vyměřena poměrně vysoká sankce,“ řekla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Podáním daňového přiznání ale povinnosti nekončí. Pondělí 3. dubna je zároveň i posledním dnem pro úhradu daně. Také v tomto případě platí pětidenní tolerance. „Podnikatelé musí myslet na to, že daň je zaplacena až tehdy, když má Finanční úřad částku na účtu, nikoliv když poplatníkovi z účtu odejde. Proto je třeba převodní příkaz zadat s dostatečným předstihem, mezibankovní převod v rámci České republiky by měl být zrealizován další pracovní den. Ani pozdní platba daně se neobejde bez sankce. Za každý den po 10. dubnu naskakuje úrok z prodlení. Ten aktuálně činí 14,05 procenta z výše daně za rok,“ upozornila Blanka Štarmanová.

Spousta podnikatelů si myslí, že nezáleží na tom, kde formuláře odevzdají. Opak je ale pravdou a odevzdání daňového přiznání na špatném úřadě může celý proces zkomplikovat. „Pokud podnikatel podává daňové přiznání osobně, je důležité podat je na místně příslušném finančním úřadě, respektive na kterémkoliv územním pracovišti tohoto úřadu. Zpravidla je to místo trvalého bydliště, ale finanční úřad může určit i jiný místně příslušný finanční úřad. V případě, že by jej odevzdal na jiném úřadě, termínem doručení je až okamžik, kdy dorazí formuláře na příslušný finanční úřad. Jestliže podnikatel odesílá formuláře poštou, je termínem podání datum odeslání. Podnikatelům rozhodně doporučuji vzít si podací lístek jako doklad o tom, že formuláře byly skutečně odeslány v termínu,“ řekla Blanka Štarmanová.

Poplatníci z menších obcí často nechávají odevzdání formulářů na poslední chvíli i kvůli vzdálenosti úřadů. „Za podnikateli, zejména z malých měst a obcí, pro které znamená cesta na úřad často i několikahodinový proces, i letos úředníci vyjíždějí. V plánu mají letos pracovníci finančních úřadů vyrazit do 180 obcí napříč Českou republikou a v některých budou i opakovaně. Přehled a termíny výjezdů je možné najít na stránkách financnisprava.cz,“ uvedla Blanka Štarmanová.

Pro podnikatele, kteří vědí, že řádný termín nestihnou, ještě není pozdě zažádat o tříměsíční odklad, každým rokem tuto možnost využívá větší počet lidí, letos jich podle odhadů bude přes půl milionu. „Poplatníci, kteří doručí písemně nebo přes datovou schránku svému správci daně do 3. dubna plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, mohou v letošním roce s podáním daňového přiznání počkat až do 1. července. Zároveň se k tomuto datu automaticky prodlouží i termín pro zaplacení daně,“ uzavřela Blanka Štarmanová.

Tisková zpráva: TaxVision, eDaně.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.