Sobota 24. července. Svátek má Kristýna.

CZG – Česká zbrojovka Group SE oznamuje záměr nabídnout své akcie k obchodování na pražské burze

akciové trhy 09.09.2020 | 10:34 0 Komentářů

CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále jen CZG nebo Společnost), jejíž akcie byly s účinností od 1. června 2020 zapsány na hlavním trhu (Prime Market) Burzy cenných papírů Praha („BCPP“), oznamuje svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku svých akcií („Nabídka“). Podrobné informace o Nabídce budou zveřejněny v prospektu, jakmile jej schválí Česká národní banka („Prospekt“).

Prezident a předseda představenstva CZG Lubomír Kovařík k dnešnímu oznámení Společnosti uvedl: „S ohledem na naše plány na další růst a rozvoj věříme, že dokážeme sehrát zásadní roli v očekávané konsolidaci segmentu ručních palných zbraní a stát se klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě a Spojených státech amerických. Chystaná veřejná nabídka akcií nám pomůže získat finanční prostředky na realizaci našich růstových plánů, zatímco investorům nabídne možnost být jejich součástí. Zároveň také potvrdí náš závazek podnikat transparentně a v souladu s normami zodpovědného řízení a správy společnosti.“

 

Základní informace k Nabídce

  • Nabídka bude sestávat z primární nabídky nových akcií v hodnotě až do ekvivalentu 75 mil. EUR, které Společnost vydá, a sekundární nabídky stávajících akcií Společnosti v hodnotě až do ekvivalentu přibližně 75 mil. EUR, které jsou v současnosti v držení společnosti Česká zbrojovka Partners SE („Prodávající akcionář“). Prodávající akcionář navíc poskytne další stávající akcie až do výše 15 % původní nabídky na pokrytí případné opce navýšení.
  • I po ukončení Nabídky si Prodávající akcionář ponechá svůj majoritní podíl ve Společnosti.
  • Nabídka akcií bude zahrnovat veřejnou nabídku drobným a institucionálním investorům v České republice a dále neveřejnou nabídku institucionálním investorům mimo Spojené státy americké v souladu s předpisem Regulation S a kvalifikovaným institucionálním investorům ve Spojených státech ve smyslu pravidla 144A amerického zákona o cenných papírech (U.S. Securities Act) z roku 1933.
  • Pro účely veřejné nabídky akcií a přijetí nových akcií k obchodování na hlavním trhu (Prime Market) BCPP bude České národní bance jako příslušnému orgánu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu předložen ke schválení Prospekt.
  • Společnost podá BCPP žádost o přijetí nových akcií k obchodování na hlavním trhu (Prime Market) BCPP.
  • Záměrem Společnosti je použít čistý výtěžek Nabídky především k úplnému nebo částečnému financování investičních nákladů a nákladů spojených s rozšířením výrobních a distribučních kapacit Společnosti ve Spojených státech, především v podobě plánované stavby nového výrobního závodu ve městě Little Rock v Arkansasu. Zůstatek čistého výnosu by měl být použit k posílení provozního kapitálu a na další všeobecné účely, včetně financování prozatím neurčených případných akvizičních příležitostí.
  • Pro potřeby zamýšlené Nabídky by měly v roli společných globálních koordinátorů nabídky působit Česká spořitelna, Komerční banka a Société Générale. Výše jmenované finanční instituce by pak společně s Wood & Company jednaly jako vedoucí spolumanažeři (Joint Bookrunners).

 

Vybrané údaje o hospodářských výsledcích za 1. pololetí 2020

Skupina dnes rovněž zveřejnila vybrané konsolidované hospodářské výsledky za období šesti měsíců končících 30. červnem 2020. V porovnání s výnosy CZG a jejích dceřiných společností (společně „Skupina“) za období šesti měsíců končících 30. červnem 2019 ve výši 3,0 mld. Kč zaznamenala Skupina v prvním pololetí roku 2020 nárůst výnosů o 13,5 % na úroveň 3,4 mld. Kč. I přes probíhající pandemii onemocnění covid-19 dosáhl počet kusů střelných zbraní prodaných v první polovině roku 2020 čísla 228 205, což ve srovnání s počtem kusů prodaných ve stejném období roku 2019 představuje nárůst o 15,1 %. Provozní zisk Skupiny vzrostl meziročně o 8,0 % a dosáhl hodnoty 675,8 mil. Kč. Čistý zisk v meziročním srovnání klesl o 23,5 % na 382,0 mil Kč především v důsledku nepříznivého vývoje směnného kurzu a souvisejících čistých ztrát z finančních operací. Výsledky se vztahují pouze na pokračující činnosti Skupiny.

  • Výnosy Skupiny za první pololetí roku 2020 dosáhly výše 3,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %, a to především díky vyššímu počtu prodaných kusů střelných zbraní a stoupající poptávce po produktech CZG, zejména ve Spojených státech.
  • Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se v prvním pololetí roku 2020 zvýšil počet vyrobených i prodaných kusů střelných zbraní, konkrétně na 201 330 vyrobených a 228 205 prodaných kusů. V procentuálním vyjádření jde o nárůsty o 4,1 %, respektive 15,1 %.
  • Čistý zisk za první pololetí roku 2020 dosáhl výše 382,0 mil. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 znamená pokles o 23,5 %, především v důsledku čisté ztráty z ostatních finančních operací ve výši 144 mil. Kč.

Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG, k výsledkům uvedl: „Co do provozních výsledků bylo prvních šest měsíců tohoto roku pro Skupinu rekordních. Dosáhli jsme růstu ve všech klíčových ukazatelích, zejména výnosech, počtu vyrobených a prodaných kusů a provozním zisku. Takový výsledek je vzhledem k celosvětovým dopadům pandemie onemocnění covid-19 mimořádný. CZG je tak díky svému robustnímu obchodnímu modelu, výborným hospodářským výsledkům a celkovému postavení na trhu ve skvělé pozici pro to, aby dokázala naplnit svou vizi. Plány na expanzi ve Spojených státech jen potvrzují náš cíl stát se v oboru střelných zbraní skutečně světovým hráčem.“

Tisková zpráva CZG – Česká zbrojovka Group SE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.