CZK/€ 24.660 -0,14%

CZK/$ 23.320 -0,63%

CZK/£ 29.075 -0,24%

CZK/CHF 23.987 -0,30%

03. 09. 2012

0 komentářů

ČSSZ informuje: Rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a tzv. předdůchodem

 


 

Předčasný starobní důchod (starobní důchod před dosažením důchodového věku) je poskytován z průběžného důchodového systému. Nárok na něj vzniká za splnění podmínek zákona o důchodovém pojištění. Občan splní podmínky nároku na předčasný starobní důchod, pokud získá potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše:
• 3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo
• 5 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let (týká se nejdříve mužů narozených v roce 1953 a žen narozených v roce 1956, které nevychovaly žádné dítě).

Předčasný starobní důchod je krácen a jeho přiznání vylučuje žádat o řádný starobní důchod, což v praxi znamená, že krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení věku na řádný starobní důchod. Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod.

Výplata předčasného starobního důchodu se při souběžném výkonu výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, pozastavuje do data dosažení důchodového věku nebo ukončení výdělečné činnosti. Výplata nenáleží při pobírání podpory v nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci. Avšak výplatě předčasného starobního důchodu nebrání:
• tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný i skutečně dosažený) příjem nedosahuje 2 500 Kč/měsíc,
• činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč,
• výkon samostatné výdělečné činnosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast na pojištění (tj. v roce 2012 do výše ročního příjmu 60 329 Kč).

Připravená právní úprava – zákon o doplňkovém penzijním spoření – má zavést od 1. 1. 2013 možnost předčasného čerpání naspořených prostředků formou tzv. předdůchodu, a to až 5 let před dosažením důchodového věku. Pro občany, kteří si dobrovolně do penzijního fondu prostřednictvím penzijní společnosti spoří formou důchodového připojištění, může být čerpání předdůchodu variantou, jak řešit situaci několik let před dosažením věku na řádnou penzi. Předdůchod je produktem penzijního připojištění (doplňkového penzijního spoření), tudíž není dávkou důchodového pojištění vyplácenou státem (ČSSZ). Vysvětlení podmínek čerpání předdůchodu podávají pracovníci penzijních společností, u kterých má klient uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění (doplňkovém penzijním spoření).

Pobírání předdůchodu bude pro výpočet řádného starobního důchodu hodnoceno při stanovení výpočtového základu jako vyloučená doba, takže nebude mít negativní dopad na jeho výši. Příjemci předdůchodu, kteří budou zároveň výdělečně činní, budou mít možnost volby mezi hodnocením doby pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích základů z výdělečné činnosti. ČSSZ bude pobírání předdůchodů zohledňovat při výpočtu starobního důchodu.

REKLAMA

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Rozhovor: Penzijku bude první pilíř dominovat ještě dvě až tři generace

Demografický vývoj, který zvyšuje podíl lidí důchodového věku, je klíčovým argumentem pro neodkladné řešení důchodové reformy. Jak v rozhovoru pro Investujeme.cz upozornil Pavel Vaněk, ředitele penzí a investic ve finanční skupině UNIQA, nad změnou penzijního systému by měla panovat široká shoda napříč politickým […]

Text: Milan Vodička

Foto: Uniqua

07. 04. 2022

Z jaké mzdy se počítá důchod?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a průměrné mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu). Jak se vypočítá průměrná mzda pro výpočet důchodu v roce 2022?

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

10. 03. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.