Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

ČSOB rozdělí až jeden milion korun mezi projekty zaměřené na bezpečnost v online prostředí

Banky ČSOB 07.05.2019 | 14:59 0 Komentářů

Již popáté ČSOB podpoří projekty zabývající se bezpečností v online prostředí. Mezi neziskové organizace banka znovu rozdělí až 1 milion korun. Uzávěrka pro podání žádostí o digiGrant @ ČSOB je 28. května, vítězné projekty budou vyhlášeny 27. srpna.

ČSOB se v rámci své společenské odpovědnosti věnuje bezpečnosti na internetu a prostřednictvím svého grantového programu podporuje aktivity neziskových organizací zaměřené na bezpečné chování v online prostředí. Projekty se zároveň snaží eliminovat současné problémy, mezi něž patří například ochrana soukromí, kyberšikana, phishing či kyberstalking.

„V dnešní digitální době je téměř nemožné vyhnout se nástrahám internetu. Proto je nezbytné, aby je lidé dokázali rozpoznat a rizikům předcházeli. Jednou z nejzranitelnějších skupin uživatelů internetu jsou děti a mladí lidé od 6 do 25 let, na které dlouhodobě cílíme naše projekty. Kromě mladých lidí se letos již podruhé zaměříme i na výuku seniorů, kteří jsou druhou ohroženou skupinou,“ vysvětluje Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Výběr nejlepších projektů proběhne tradičně ve dvou kolech. Uzávěrka přihlášek pro registraci a podání projektového záměru je 28. května. V případě postupu do druhého kola musí neziskové organizace předložit do 16. července kompletní žádost o grant. Vítězové pak budou vyhlášeni 27. srpna. Úspěšné projekty obdrží finanční podporu do výše 200 tisíc korun, celkem pak banka mezi organizace rozdělí až 1 milion korun. Realizace podpořených projektů bude probíhat od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

V loňském roce ČSOB podpořila celkem 7 projektů. Nejvyšší přidělené částky získaly Portus Prachatice s interaktivními programy pro základní a střední školy v Jihočeském kraji a Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS s představeními o bezpečnosti v kyberprostoru určenými pro sluchově postižené žáky.

ČSOB Nadační program vzdělání

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání, zejména zvyšování finanční gramotnosti a povědomí o bezpečném chování v online prostředí. V roce 2010 otevřela ČSOB Nadační program vzdělání a v rámci něho doposud rozdělila více než 14 milionů korun mezi 138 projektů. Jejich přehled najdete zde: https://www.csob.cz/portal/csob/spolecenska-odpovednost/filantropie/granty/csob-nadacni-program-vzdelani. Od letošního roku se grantový program pod názvem „digiGrant @ ČSOB“ soustředí zcela na kyberbezpečnost. Stejně jako v minulých letech je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, spolky, ústavy nebo sociální družstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.