Pondělí 25. ledna. Svátek má Miloš.

ČSOB opět podpoří bezpečnost v online prostředí, rozdělí až 1 milion korun

Podpora online bezpečnosti v rámci ČSOB Nadačního programu vzdělání sklidila v prvních dvou ročnících ze stran neziskových organizací i veřejnosti pozitivní ohlasy, ČSOB se proto rozhodla v tomto programu pokračovat a otevřela tuto grantovou výzvu i letos. Mezi projekty znovu rozdělí až 1 milion korun. Uzávěrka podání žádostí je 21. června, vítězné projekty pak budou vyhlášeny 19. září.

V rámci svého společensky odpovědného chování se ČSOB dlouhodobě věnuje bezpečnosti na internetu a činí tak prostřednictvím jedné ze svých filantropických iniciativ. Letošní druhá výzva Nadačního programu vzdělání cílí především na děti a mladé lidi do 25 let, jelikož právě tyto skupiny uživatelů patří v online prostředí mezi ty nejaktivnější a zároveň nejohroženější. Do letošního grantového programu se mohou přihlásit projekty, které se zaměří na současné problémy, mezi něž patří ochrana soukromí, kyberšikana, phishing, gaming, kyberstalking, kybergrooming, sexting či jiná rizika sociálních sítí a online konverzací.

„Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby se lidé naučili bojovat s aktuálními bezpečnostními riziky a vyhnuli se nástrahám, kterých se na internetu objevuje čím dál tím více. Na webových stránkách máme průvodce bezpečností, kde zájemci najdou například zásady bezpečného chování, rady a tipy pro ochranu počítače i mobilních zařízení a také informace o aktuálních hrozbách. Vzdělávání v online bezpečnosti považujeme za klíčové především u dětí a mladých lidí, a proto se letos opět zaměřujeme na projekty, které dokážou interaktivní formou oslovit právě mladší generaci,“ říká Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Výběr nejlepších projektů proběhne tradičně ve dvou kolech. Uzávěrka přihlášek projektových záměrů je 21. června a v případě úspěšného postupu do druhého kola pak musí organizace vyplnit kompletní žádost o grant. K vyhlášení vítězů dojde 19. září a úspěšné projekty obdrží finanční podporu až ve výši 200 tisíc korun, celkem pak banka mezi organizace rozdělí až 1 milion korun. Realizace vítězných projektů bude probíhat od 1. října 2017 do 30. září 2018.

Jedním z osmi projektů podpořených v loňském roce je projekt „Žij online, bezpečně“, který realizuje Centrum inkluze o. p. s. a ČSOB ho podpořila grantem ve výši 128 tisíc korun. Projekt je zaměřen na podporu základních škol v okrese Opava a Krnov v zavádění a využívání peer programů zaměřených na prevenci rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a online konverzacemi. Organizátoři proškolili 24 žáků – peer aktivistů, kteří s  mentorskou podporou uspořádali preventivní programy pro své spolužáky s cílem rozvíjet osobnostní a sociální kompetence spojené s užíváním online komunikace a snížit tím riziko výskytu projevů kyberšikany. Zpracované metodiky práce s peer aktivisty chtějí organizátoři šířit i do dalších škol.

Tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.