Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

ČSOB již pošesté rozdělila milion korun na podporu finanční gramotnosti

Banky ČSOB 21.05.2015 | 13:32 0 Komentářů

ČSOB podpořila v rámci šestého ročníku Nadačního programu vzdělání celkem 9 projektů rozvíjejících finanční gramotnost. Komise složená ze zaměstnanců ČSOB rozdělila mezi vítěze programu 1 000 000 Kč. Podpořené projekty se soustředí například na zvýšení finanční gramotnosti dětí a dospívajících s poruchami autistického spektra, dětí a mládeže žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách nebo seniorů po celé České republice. Workshopem zabývajícím se prevencí dluhové problematiky projdou také lidé po výkonu trestu a jejich blízcí.

Novinkou letošního ročníku je jeho rozdělení do dvou kol. „První kolo ČSOB Nadačního programu vzdělání se již pošesté zaměřilo na projekty, které interaktivní formou podpoří zvyšování finanční gramotnosti u různých skupin lidí v České republice. Ve druhém kole ČSOB rozdělí ještě jeden milion korun, a to na projekty zaměřené na bezpečnost v online prostředí,“ vysvětluje Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB. Druhé kolo bude vyhlášeno počátkem června a nejlepší projekty budou představeny v září 2015.

Nejvyšší částky, 150 000 Kč, získaly organizace Elpida a Cesta integrace, které se obě věnují osobnímu finančnímu a dluhovému poradenství pro seniory. Další projekty se soustředí na finanční gramotnost různých menšin žijících v České republice. Jedná se o programy, jejichž cílem je vzdělávat např. vietnamskou komunitu nebo romské děti a mládež. Jiné organizace se zabývají sociálním začleněním dětí z dětských domovů, a to právě i po stránce finanční vzdělanosti. „V rámci Nadačního programu vzdělání se vždy objeví spoustu zajímavých a pro vybrané cílové skupiny přínosných projektů. Rozdělit mezi ně prostředky, které máme k dispozici, pak není snadný úkol,“ dodává Alena Králíková.

ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, resp. zapsaná podle Nového občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) jako spolek, ústav nebo sociální družstvo. Projekty podpořené v loňském roce se zaměřily na vzdělávání dětí a mladých lidí, lidí se zdravotním postižením, venkovských rodin či seniorů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.