Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

ČMZRB plní roli národní rozvojové banky, dnes o tom rozhodla vláda

Vláda ČR na svém dnešním jednání schválila materiál týkající se transformace ČMZRB na národní rozvojovou banku. Díky tomu dojde k posílení aktivit banky v rámci hospodářského rozvoje ČR, většímu využívání finančních nástrojů v ekonomice a vyššímu čerpání finančních zdrojů EU. Vedle podpory malého a středního podnikání, rozvoje obcí a infrastruktury se tak banka dále zaměří např. na poskytování podpory v oblasti úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, vědy, výzkumu a inovací a sociálního podnikání.

Evropská komise v souvislosti se startem tzv. investičního plánu pro Evropu doporučila členským zemím, aby do něj zapojily své národní rozvojové banky a pokud je nemají, aby zvážily jejich zřízení. A to hlavně z důvodu zvýšení efektivity jeho dopadu na investice, růst a zaměstnanost. Vláda ČR na to na podzim loňského roku zareagovala přijetím usnesení o aktivizaci ČMZRB na národní rozvojovou banku a uložila ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, ministryní pro místní rozvoj a místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace zpracovat projekt transformace ČMZRB na národní rozvojovou banku.

„To, že dnes vláda tento materiál schválila, považuji za důležitý krok nejen v dalším rozvoji naší banky, ale také české ekonomiky. Pozice národní rozvojové banky nám umožňuje využívat finanční nástroje v dalších sektorech ekonomiky a více využívat finanční zdroje EU, což v konečném důsledku bude mít pozitivní dopad na hospodářský růst ČR,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

V současné době se Českomoravská záruční a rozvojová banka zaměřuje především na podporu malého a středního podnikání, rozvoj obcí a infrastruktury. Ve své nové roli se pak bude angažovat ještě například v oblasti úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, vědy, výzkumu a inovací a sociálního podnikání. Pro své rozvojové programy ji vedle ministerstev vykonávajících akcionářská práva budou moci využívat i další ministerstva a jiné veřejné instituce.

„Už dnes například jednáme s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí nebo Magistrátem hlavního města Prahy o programech podpory, u nichž by došlo k většímu využívání finančních nástrojů napříč všemi sektory ekonomiky,“ přibližuje další aktivity banky, kterých by mělo být do budoucna ještě daleko více, její generální ředitel.

Úlohou národní rozvojové banky bude také působit v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR, EU a mezinárodních finančních institucí, což znamená, že bude podporovat zapojení českých subjektů do jejich zahraničních aktivit (např. projektů v rozvojových zemích). V rámci tzv. vnějšího investičního plánu EU má být mobilizováno přes 44 miliard EUR veřejných a soukromých investic, na které si tak budou moci prostřednictvím ČMZRB sáhnout i čeští podnikatelé.

Dalším krokem bude připravit Zákon o rozvojové bance ČR. Ten má být předložen vládě do konce října letošního roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.