Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

Členové ČLFA poskytli v prvním pololetí firmám nebo domácnostem 88,61 mld. Kč, meziročně o 5,4 % více

Investice 02.08.2017 | 16:08 0 Komentářů

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 88,61 miliardy korun, to je o 5,4 % více než ve stejném období roku 2016. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 262,30 miliardy korun.

„V prvním pololetí jsme zaznamenali velmi solidní nárůst celkového objemu obchodů, který koresponduje s výkonem tuzemské ekonomiky. Růst byl přitom tažen firemní sférou,“ říká Libor Bosák, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 41 předních poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Ze souhrnných 88,61 miliardy korun bylo 73,07 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 15,54 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Členské firmy ČLFA v letošním prvním pololetí uzavřely 332 434 nových leasingových a úvěrových obchodů a na konci sledovaného období spravovaly 1 317 992 aktivních smluv.

Oblast financování podnikatelských investic vykázala meziroční růst 4,2 % při celkovém objemu 54,90 miliardy korun, z toho:

  • výše leasingů poskytnutých členy ČLFA zůstala na loňské úrovni, když dosáhla 28,75 miliardy korun, což značí meziroční snížení o 0,5 % (měřeno výsledky patnácti největších firem); opět se přitom zvětšil podíl operativního leasingu na leasingovém trhu v podnikatelské sféře, jestliže v loňském prvním pololetí tento podíl činil 57,6 %, letos to bylo 62,6 %
  • objem podnikatelských úvěrů realizovaných členy ČLFA se meziročně zvýšil o 11,6 % na 26,15 miliardy korun (také zde jde o trend vypočtený z výsledků patnácti vedoucích společností)

Výše prostředků poskytnutých členy ČLFA v rámci factoringu v letošním prvním pololetí meziročně stoupla o 13,3 % na 18,17 miliardy korun. Zároveň narostla celková hodnota pohledávek postoupených na členské firmy ČLFA, a to o 17,2 % na 67,21 miliardy korun.

Meziroční nárůst o 1,5 % asociace zaznamenala v oblasti financování domácností. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členy ČLFA v prvním pololetí dosáhl prakticky stejné úrovně jako loni, konkrétně 13,66 miliardy korun, to představuje meziroční pokles o 0,7 %. Objem spotřebitelského leasingu stoupl o 20,5 %, členské společnosti jeho prostřednictvím poskytly domácnostem 1,88 miliardy korun.

Členové ČLFA uzavřeli v letošním prvním pololetí tradičně nejvíce kontraktů na financování aut. Na všechny silniční dopravní prostředky bylo určeno 45,68 miliardy korun (tedy o 5,6 % více než v prvním pololetí loňského roku), z toho 25,13 miliardy korun na 61 145 nových osobních vozů. Prostřednictvím produktů členů ČLFA tak bylo financováno 42,3 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice během prvních šesti měsíců letošního roku.

 

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v prvním pololetí roku 2017 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2016)

  celkový objem v mld. Kč

(1. pololetí 2017)

celkový objem v mld. Kč

(1. pololetí 2016)

změna v %
 

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)

54,90 52,70 +4,2 %
 

financování firemního provozu

(factoring)

18,17 16,04 +13,3 %
 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

15,54

 

 

 

88,61

 

15,31

 

 

 

84,05

 

+1,5 %

 

 

 

+5,4 %

Financování podnikatelských investic

 

V prvním pololetí letošního roku poskytli členové ČLFA firmám na movité i nemovité investice 54,90 miliardy korun, z toho 28,75 miliardy prostřednictvím leasingu a 26,15 miliardy formou podnikatelských úvěrů.

Celková výše vstupního dluhu v rámci finančního leasingu movitých věcí v podnikatelské sféře dosáhla 9,96 miliardy korun, objem operativního leasingu činil 18,03 miliardy korun. Operativní leasing byl více využíván i podle počtu nových smluv – členové asociace na něj uzavřeli s podnikatelskými subjekty 28 116 nových kontraktů oproti 7203 smlouvám podepsaným na finanční leasing.

Firmy využívají leasingové a úvěrové produkty členů ČLFA také na financování nemovitostí, v letošním prvním pololetí si na ně půjčily 1,21 miliardy korun.

V přehledu komodit financovaných pomocí podnikatelských úvěrů či leasingu pro firemní klientelu i tentokrát převládají dopravní prostředky. V prvním pololetí letošního roku dosáhla největších objemů kategorie osobních a užitkových vozidel, následovaly stroje a zařízení, zejména zemědělská či lesnická technika a kovoobráběcí anebo jiné obráběcí stroje, a pak nákladní automobily.

Financování firemního provozu (factoring)

Financování provozu firem zajišťují členské společnosti ČLFA prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení krátkodobých pohledávek.

Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA pomocí factoringu v prvním pololetí letošního roku meziročně stoupla o 13,3 % na 18,17 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 67,21 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 17,2 %.

Na českém factoringovém trhu dlouhodobě převládá tuzemský a regresní factoring (oproti bezregresnímu factoringu při něm factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti odběratele klienta). V poslední době se ale postupně zvětšuje podíl bezregresního factoringu. Zatímco loni v prvním pololetí činil 36,5 %, nyní to bylo 40,4 %.

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 13,66 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 0,7 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 1,88 miliardy korun, tedy o 20,5 % více než loni ve stejném období.

Souhrnný objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl v prvním pololetí rozložen mezi revolvingové úvěry (4,30 miliardy korun), neúčelové půjčky (2,98 miliardy korun) a financování hmotného majetku (6,38 miliardy korun).

Na revolvingové úvěry bylo uzavřeno 41 173 nových smluv, na neúčelové půjčky 104 003 nových kontraktů a na financování hmotného majetku 105 884 nových obchodů.

Také domácnosti si nejvíce půjčují na osobní automobily, v letošním prvním pololetí přitom měly větší zájem o financování nových vozidel než ojetin. Privátní zákazníci členů ČLFA si každé třetí nové osobní auto pořídili na operativní leasing, dvě třetiny obchodů připadají na spotřebitelské úvěry. Podíl finančního leasingu je v této kategorii zcela marginální.

Tisková zpráva České leasingové a finanční asociace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.