Pátek 17. září. Svátek má Naděžda.

Cizinci nově mohou u Slavia pojišťovny ošetřit odpovědnost

Cizinci žijící v České republice mají nově možnost připojistit si u Slavia pojišťovny v rámci komplexního zdravotního pojištění také odpovědnost. Společnost tak reaguje na zájem cizinců dlouhodobě žijících v ČR o kvalitní zajištění, jež je ochrání také proti škodám, které mohou svým jednáním způsobit dalším osobám. Klientům je k dispozici také nová asistenční služba, dostupná 24 hodin denně v pěti světových jazycích. Připojištění odpovědnosti, stejně jako zdravotní pojištění, je možné nově sjednat i on-line.

Slavia pojišťovna rozšířila nabídku zdravotního pojištění pro cizince o připojištění odpovědnosti. Reaguje tak na poptávku klientů, kteří vyžadují kvalitní a komfortní zabezpečení. Cizinci ze třetích zemí, kteří nejčastěji využívají komerční zdravotní pojištění, míří do České republiky zejména za prací a podnikáním. Podle Slavia pojišťovny mají mezi jejími klienty největší zastoupení občané Ukrajiny, Ruska a Vietnamu. V rámci zdravotního pojištění cizinců je podle údajů Slavia pojišťovny nejčastěji využívána lékařská péče související s úrazy, problémy dýchacích cest a stomatologickými zákroky. Vzrůstá také zájem o preventivní prohlídky, zejména v případě dětských pacientů. Ženy často využívají gynekologická ošetření.     

Připojištění odpovědnosti je určeno hlavně cizincům, kteří mají v ČR zajištěn dlouhodobý pobyt a mají u Slavia pojišťovny sjednané komplexní zdravotní pojištění. „Nové připojištění odpovědnosti pomůže posílit zajištění rizik a ochrání i v situacích, kdy je nutné nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví, škodu vzniklou jiné osobě poškozením nebo zničením věci nebo škodu finanční,“ říká Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Limity plnění jsou v případě nového připojištění odpovědnosti stanoveny pro jednotlivá rizika v následující výši: následná finanční škoda 250 tisíc Kč, škoda na věci 500 tisíc Kč, škoda na zdraví 1 milion Kč. „Naši občané si nyní začali uvědomovat dopady nového občanského zákoníku, který přinesl vzrůstající náklady na škody způsobené druhým osobám na majetku a zdraví. V segmentu pojištění odpovědnosti evidujeme průběžný nárůst zájmu. A stejný trend jsme zaznamenali také mezi cizinci, kteří na našem území dlouhodobě pobývají a mají potřebu ošetřit svou odpovědnost,“ říká Kristýna Schořovská, produktová manažerka Slavia pojišťovny.

U Slavia pojišťovny mohou cizí státní příslušníci přijíždějící do ČR využít dvou druhů zabezpečení. Pojištění nutné a neodkladné péče je určeno těm, kdo plánují strávit v naší zemi méně než 90 dní. Toto pojištění, které lze sjednat až na dva roky, zajistí klienta v případech, kdy je vyžadována neodkladná zdravotní péče. Druhou možností je komplexní zdravotní pojištění určené cizincům, kteří v ČR plánují strávit delší dobu, případně žádají o dlouhodobý či trvalý pobyt. Rozsah komplexního pojištění je obdobný jako u veřejného zdravotního pojištění platného v ČR, takže ho mohou využít i děti nebo těhotné ženy, pojištění splňuje také požadavky zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Speciální zvýhodněnou sazbu pro zdravotní pojištění nabízí Slavia pojišťovna také zahraničním studentům.

Všem klientům z řad cizinců je u Slavia pojišťovny k dispozici také asistenční služba Global assistance. Operátoři komunikují v pěti světových jazycích a pomáhají klientům 24 hodin denně. Prostřednictvím asistenční služby je možné nahlásit nemoci a úrazy v ČR i v zahraničí, vyhledat vhodné zdravotnické zařízení a využít další praktickou pomoc.    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.