Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Citibank věnovala na společensky odpovědné projekty v roce 2016 částku přes 1 milion korun

Banky Citibank 31.01.2017 | 12:02 0 Komentářů

Díky iniciativě firemní nadace Citi Foundation s názvem Pathways to Progress pomohla středoškolským studentům s osvojením podnikatelských zkušeností. 

Odpovědné chování vůči společnosti je Citibank vlastní a je zakotveno i v jejím poslání, kterým je umožňovat růst a pokrok po celém světě. Loni se Citibank v rámci iniciativy Pathways to Progress, kterou podporuje prostřednictvím firemní nadace Citi Foundation, aktivně zapojila do rozvoje podnikatelských programů mladých lidí. Citi si zakládá na rozvoji ekonomického a finančního vzdělání v České republice i na rozvoji neziskového sektoru a úzce v této oblasti spolupracuje s charitativními organizacemi. Společensky odpovědné aktivity podpořila Citibank v České republice v roce 2016 částkou přes 1 milion korun.

Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České republice, uvedl: „Stejně jako v předchozích letech jsme podpořili hlavně studenty středních škol zapojených do projektů v oblasti rozvoje podnikání. Nepomáhali jsme pouze finančně, ale i prostřednictvím mentoringu, stínování našich manažerů nebo pořádáním workshopů. Těší mne, že podobné aktivity mají mezi studenty velkou oblibu a jsou vnímány jako jedinečná příležitost získat nové zkušenosti od odborníků z praxe, které jim v budoucnu pomohou při uplatnění se na trhu práce.“

Citi Foundation

Citibank se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj podnikavosti mladých lidí v rámci iniciativy „Pathways to Progress“, kterou podporuje prostřednictvím grantů udělovaných z firemní nadace Citi Foundation. Banka dlouhodobě spolupracuje v této oblasti s celosvětovou organizací Junior Achievement, která poskytuje mladým lidem praktické ekonomické a finanční vzdělání, rozvíjí jejich znalosti a dovednosti, inspiruje je a podporuje v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Citibank v České republice ve spolupráci s Junior Achievement Czech věnovala částku 860 000 korun na projekt JA Firma. Projekt rozvíjí zájem o podnikání u studentů středních škol, kteří si založí vlastní skutečnou obchodní  firmu a získají tak praktickou zkušenost s ekonomickým a finančním řízením firmy od jejího založení až po likvidaci. Do projektu se aktivně zapojili i zaměstnanci Citibank jako mentoři a přednášející na odborných webinářích, aby propojili své znalosti a zkušenosti s budoucí generaci mladých podnikatelů.

Mezinárodní Innovation camp

Citibank ve spolupráci s neziskovými organizacemi Junior Achievement Czech a Junior Achievement Slovensko uspořádala v listopadu 2016 mezinárodní Innovation camp v Bratislavě. Jednodenního soutěžně-vzdělávacího projektu se zúčastnilo 120 studentů ze slovenských, českých a moravských středních škol zapojených do programu JA Firma. Studenti v šestičlenných týmech za podpory konzultantů ze Citibank Česká republika a Slovensko zpracovávali návrh projektu společenské odpovědnosti Citibank. Akce byla zaměřená na rozvoj tzv. měkkých dovedností studentů a zprostředkování kontaktu mezi nimi a odborníky z praxe. Studenti měli možnost aplikovat podnikatelské a inovativní uvažování na reálných situacích, což jim dodá sebevědomí při vstupu na pracovní trh či při zahájení vlastního podnikání. Záštitu poskytlo předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie, akci zahájila Ingrid Brocková, generální ředitelka Sekce hospodářské spolupráce Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky.

Zaměstnanecký charitativní fond

Citibank v České republice má vlastní Zaměstnanecký charitativní fond, do kterého dobrovolně přispívají lokální zaměstnanci. Prostředky fondu tvoří příspěvky zaměstnanců navýšené o stejnou částku poskytnutou bankou. Výsledná částka je rozdělena mezi neziskové organizace působící v České republice, které splní formální náležitosti, zašlou oficiální žádost o příspěvek a jsou vybrány výborem složeným ze zaměstnanců Citibank. Od založení tohoto fondu roku 1996 bylo již rozděleno více než 11 miliónů korun, v minulém roce bylo podpořeno 14 projektů částkou 536 000 korun. Příjemci podpory jsou především menší neziskové organizace, které fungují v rámci celé České republiky.

Dobrovolnické aktivity a charita

Zaměstnanci Citibank se věnují dobrovolnickým aktivitám v průběhu celého roku. V rámci 11. ročníku tradičního dobrovolnického dne Citi „Global Community Day“ se dobrovolníci v České republice připojili k desítkám tisíc kolegů, kteří se ve více než 500 městech v 92 zemích a teritoriích rozhodli pomoci svým komunitám. V  červnu pomáhali v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Oseku, malovali vnitřní a vnější prostory Thomayerovy nemocnice v Praze nebo se zapojili do úklidu a ochranářských prací v rámci spolupráce s uměleckým Studiem Bubec.

Vždy před Velikonocemi a Vánocemi organizuje banka ve svých prostorách prodejní charitativní výstavy, kde zaměstnanci mohou nakoupit výrobky z chráněných dílen či neziskových organizací. Výtěžek z obou prodejních výstav pomohl vystavujícím organizacím v jejich charitativní činnosti.

Citibank pořádala i sbírku oblečení, kojeneckých potřeb a vybavení domácnosti. Vybrané věci putovaly do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Oseku. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.