Úterý 20. října. Svátek má Vendelín.

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 7,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBCHODNÍ OBJEMY, NÁKLADY NA ÚROVNI MINULÉHO ROKU, NIŽŠÍ ZTRÁTY ZE ZNEHODNOCENÍ

Banky ČSOB 07.08.2014 | 16:36 0 Komentářů

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2014[1]:

Úvěrové portfolio (bez ČMSS) vzrostlo na 456,0 mld. Kč (meziročně +8 %)

  • Objem vkladů (bez ČMSS a repo operací) se zvýšil na 583,3 mld. Kč (meziročně + 8 %)

  • Provozní výnosy poklesly na 15,7 mld. Kč (meziročně –1 %)

  • Provozní náklady dosáhly 7,4 mld. Kč (meziročně na stejné úrovni)

  • Ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl 0,04 % (meziročně –0,26 pb)

  • Čistý zisk dosáhl 7,2 mld. Kč (meziročně +5 %)

  • Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) dosáhla 17,8 % (meziročně –1,5 pb)

  • Ukazatel Tier 1 (dle Basel III) činil 17,0 % díky zadrženému zisku za rok 2013 ve výši 6,2 mld. Kč

  • Časopis Euromoney zvolil ČSOB nejlepší bankou v České republice za rok 2014

  • ČSOB, jako první na českém trhu, nabízí obchodníkům a živnostníkům přenosný platební terminál. ČSOB také rozšířila portfolio bezkontaktních platebních nástrojů a svým zákazníkům představila bezkontaktní nálepku

John Hollows, generální ředitel ČSOB, k výsledkům uvedl:

„Pokračujeme ve vývoji produktů a služeb s cílem uspokojit potřeby našich zákazníků. To nám pomohlo udržet nárůst obchodních objemů v klíčových oblastech. Kromě toho jsme udrželi velmi dobrou kvalitu našeho úvěrového portfolia a dále snížili ztráty ze znehodnocení. Ty spolu se stabilními provozními náklady a vyššími obchodními objemy pozitivně přispěly k nárůstu čistého zisku.“

Úvěrové portfolio (bez ČMSS) udrželo stabilní růst a dosáhlo 456 mld. Kč (meziročně +8 %) zejména díky hypotékám (meziročně +8 %), korporátním/SME úvěrům (meziročně +8 %) a leasingu (meziročně +16 %). Objem vkladů (bez ČMSS a repo operací) vzrostl na 583 mld. Kč (meziročně +8%) díky nárůstu napříč segmenty.

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně klesl na 4 bazické body, ze 30 bazických bodů, zejména díky zlepšující se kvalitě úvěrového portfolia.

Pokračující růst obchodních objemů, náklady na úrovni minulého roku a výrazně nižší ztráty ze znehodnocení přispěly k 5% růstu čistého zisku a skupina ČSOB tak vykázala zisk ve výši 7,2 mld. Kč.

Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB (dle Basel III) k 30. červnu 2014 činila 17,4 % a ukazatel kapitálu (Core) Tier 1 (dle Basel III) pak ke stejnému datu činil 17,0 %. Poměr úvěrů ke vkladům k 30. červnu 2014 dosáhl 77,0 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 137,8 %.

Výkaz zisku a ztráty

Provozní výnosy poklesly meziročně o 1 % na 15,7 mld. Kč, když nižší výnosy z finančních operací překonaly pozitivní vývoj čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí. Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 2 %, tažen zejména rostoucími obchodními objemy ve všech hlavních obchodních segmentech. Díky vyššímu objemu poplatků v retailu (kartové poplatky tažené vyšším počtem transakcí a poplatky za správu fondů) a korporátním segmentu (úvěrové poplatky tažené rostoucími obchodními objemy, poplatky za mezinárodní platby) čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 6 %.

Provozní náklady zůstaly meziročně stejné na 7,4 mld. Kč, když meziročně stejné všeobecné správní náklady byly vyváženy nárůstem personálních nákladů. Všeobecné správní náklady poklesly meziročně o 1 % zejména díky úsporám v poštovném, profesionálních poplatcích a marketingu, zatímco IT náklady byly meziročně vyšší. Personální náklady meziročně mírně vzrostly o 2 %. Bez rozpuštění časového rozlišení ve 2. čtvrtletí 2013 by personální náklady vzrostly meziročně o 1 % kvůli roční úpravě mezd.

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek klesly na 94 mil. Kč (meziročně –87 %). Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně poklesl na 4 bazické body zejména díky zlepšující se kvalitě úvěrového portfolia, která vedla k nižším novým ztrátám ze znehodnocení jak specifických, tak portfoliových.

Analýza rozvahy

Úvěrové portfolio udrželo stabilní růst a dosáhlo 456 mld. Kč (meziročně +8 %) na konci 2. čtvrtletí 2014 hlavně díky hypotékám, korporátním/SME úvěrům a leasingu.

Hypotéky vzrostly meziročně o 8 % na 205,7 mld. Kč díky relativně stabilním cenám nemovitostí, úrokovým sazbám na nové rekordně nízké úrovni a částečně díky refinancování úvěrů ze stavebního spoření. ČSOB poskytla v 1. pololetí 2014 více než     11 tisíc nových hypoték v objemu 19,8 mld. Kč a dále tak posílila svoji vedoucí pozici na trhu. Portfolio úvěrů ze stavebního spoření pokleslo meziročně o 2 % na 66,9 mld. Kč, když nové prodeje byly nižší než splatné úvěry. ČSOB nově nabídla spotřebitelské úvěry se slevou na úrokové sazbě v druhé půlce splácení. To pomohlo dosáhnout v květnu nejvyšších měsíčních prodejů od roku 2008 a udržet silné prodeje také v červnu. Objem spotřebitelských úvěrů tak mírně vzrostl na 19,3 mld. Kč (meziročně +1%).

ČSOB se podařilo udržet stabilní 4% nárůst úvěrů malým a středním podnikům (zahrnují také municipality a bytová družstva) na 75,9 mld. Kč. Růst byl tažen úvěry středně velkým a malým podnikům bez zhoršení rizikového profilu. ČSOB Leasing potvrdil svoji vedoucí pozici na trhu. Objemy zůstatků leasingu vzrostly meziročně o 16 % na 25,3 mld. Kč, růst byl tažen financováním strojů a vybavení. Kromě toho v 1. pololetí 2014 ČSOB Leasing také posílil svoji pozici v oblasti financování vozidel. Navíc byly prodeje podpořeny i aktivitami v oblasti křížového prodeje v korporátním/SME segmentu. Objemy korporátních úvěrů meziročně vzrostly o 11 % na 125,8 mld. Kč díky nárůstu klasických úvěrů. Obory, ve kterých vzrostly úvěry meziročně nejvíce, byly energetika, telekomunikace a maloobchodní prodej.

Objem vkladů (bez ČMSS a repo operací) vzrostl na 583,3 mld. Kč díky nárůstu napříč segmenty.

klientských vkladů vykázaly běžné účty nejvyšší meziroční nárůst, o 9 %. Spořicí účty narostly o 8 %, zatímco termínované vklady klesly meziročně o 15 %, ale z mnohem menší základny v porovnání se zbývajícími dvěma kategoriemi. Objemy stavebního spoření nadále mírně klesaly na 82,7 mld. Kč, což je meziroční pokles o 2 %. 12% meziroční růst penzijního fondu na 34,6 mld. Kč byl způsoben nárůstem průměrného měsíčního příspěvku. Portfolio klientů v transformovaném fondu zůstalo stabilní.

Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 7 % na 125,4 mld. Kč, z toho aktiva v zajištěných fondech a ostatních podílových fondech se zvýšila dohromady meziročně o 18 % díky nižšímu odlivu splatných fondů a historicky nízkým úrokovým sazbám. Klienti nadále vyhledávají alternativní investice k vkladovým produktům, což je patrné již více než jeden rok. Ve 2. čtvrtletí 2014 se nové prodeje podílových fondů mezikvartálně zvýšily zejména díky otevřeným podílovým fondům.

Řízení rizik

Ukazatel kapitálu Tier 1 (dle Basel III) dosáhl k 30. červnu 2014 hodnoty 17,0 % v porovnání s 13,8 % (dle Basel II) k 30. červnu 2013 díky zadrženému zisku za rok 2013 a posílení kapitálové struktury prostřednictvím navýšení kapitálu ze strany KBC v průběhu roku 2013.

Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil na 77,0 % k 30. červnu 2014 oproti 72,9 % k 30. červnu 2013.

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti, podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 30. červnu 2014 klesl na 3,3 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) dosáhl za 2. čtvrtletí 2014 výše 0,04 % oproti 0,30 % za stejné období roku 2013.


[1] Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS.Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metody konsolidace ČMSS z proporční na ekvivalenční v souladu s požadavkem mezinárodního účetního standardu IFRS 11. V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty jsou výsledky ČMSS reportovány na řádku “Podíl na zisku přidružených společností“, zatímco vklady a úvěry již nejsou zahrnuty v konsolidované rozvaze. S cílem poskytnout plně srovnatelné údaje byly výkaz zisků a ztrát a rozvaha za rok 2013 přepočítány podle nové metody konsolidace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.