Středa 22. září. Svátek má Darina.

Čistý finanční majetek domácností v regionu střední a východní Evropy se za posledních deset let zdvojnásobil

Před bankami stojí komplexnější úloha

Navzdory impozantním snahám dostihnout vyspělé země, je podíl čistého finančního majetku domácností ve střední a východní Evropě na HDP přibližně čtvrtinový ve srovnání s vyspělými zeměmi, což naznačuje významnou možnost dalšího přibližování.

Pokud jde o aktiva, mírný posun k institucionalizovaným aktivům, jako jsou podílové či penzijní fondy, bude v příštích letech pokračovat, ale dominantními pravděpodobně zůstanou hotovost a vklady.

Pokud jde o pasiva, když vyloučíme Rusko a Turecko, předstihnou úvěry na bydlení spotřebitelské úvěry.

Celkově budou banky ve střední a východní Evropě pravděpodobně dále vystupovat jako klíčoví finanční zprostředkovatelé s dalším potenciálem k posílení své role finančního poradce domácností.

Čistý finanční majetek domácností ve střední a východní Evropě se od roku 2004 více než zdvojnásobil a přiblížil se v roce 2013 částce 780 miliard eur. Nicméně podíl na HDP je v průměru stále ještě na úrovni zhruba jedné čtvrtiny čistého majetku domácností v hlavních vyspělých zemích a ukazuje tak významné příležitosti k dalšímu přibližování se západní Evropě. Globální finanční krize v letech 2008 – 2009 a v menší míře dluhová krize evropských vlád v roce 2011 však způsobila dočasný pád finančního bohatství hlavně díky ztrátám na kapitálových trzích a změně složení finančních aktiv. Pro srovnání – čistý finanční majetek domácností v Rakousku, Německu a Itálii dosáhl v roce 2013 6 800 miliard eur. To jsou některá z hlavních zjištění nové studie, kterou zveřejnilo oddělení strategických analýz skupiny UniCredit pro střední a východní Evropu.

Obecně je finanční propast mezi zeměmi střední a východní Evropy a rozvinutějšími trhy viditelná spíše na straně aktiv než pasiv. „Přibližování čistého finančního majetku domácností ve střední a východní Evropě západoevropským standardům bude postupně pokračovat a bude poháněno hlavně zrychlením úspor a investic,“ řekl Gianni Franco Papa, ředitel divize střední a východní Evropy skupiny UniCredit.

Určitý posun ke komplikovanějším produktům, ale hotovostní aktiva budou dále dominovat

Při pohledu na složení finančních aktiv představují „hotovostní aktiva“, které tvoří měna a bankovní vklady, stále ještě většinu. V důsledku globální finanční krize v letech 2008/2009 převedly domácnosti ve střední a východní Evropě značnou část svého kapitálu do hotovostních aktiv. Následně začaly postupně přecházet k institucionalizovaným aktivům, jako jsou podílové a penzijní fondy a pojistné technické rezervy, a ukázaly tak opět zvýšenou důvěru a záměr dlouhodobě spořit a zhodnocovat majetek. „Mírný posun k institucionalizovaným aktivům bude pokračovat i v příštích letech,” odhaduje Carmelina Carluzzo, zástupce vedoucího oddělení strategických analýz skupiny UniCredit pro střední a východní Evropu, „nicméně ´hotovostní aktiva´zůstanou dominantní třídou aktiv také ve srovnání s cennými papíry a akciemi, i když v jednotlivých zemích mohou nastat určité rozdíly.“

V tomto kontextu je žádoucí posilovat místní kapitálové trhy, protože to by umožnilo domácnostem diversifikovat svůj výběr portfolia a bankám optimalizovat své domácí finanční zdroje.

Úvěry na bydlení předstihnou spotřebitelské úvěry díky nižší penetraci

„Na straně pasiv, navzdory diferenciaci napříč státy, rostly v nedávných letech úvěry na bydlení v průměru rychleji než spotřebitelské úvěry,“ konstatoval Gianni Franco Papa. „Očekáváme, že tento trend přetrvá, ačkoliv domácnosti v některých zemích střední a východní Evropy budou svou dluhovou úroveň dále upravovat.“ V letech 2004 – 2008 vzrostly úvěry na bydlení o složenou roční míru růstu 37,8 %, v období 2008 – 2013 byla složená roční míra růstu (CAGR) na úrovni 8,2 %. Složené roční míry růstu u spotřebitelských úvěrů byly za uvedená období 31,6 %, resp. 0,8 %. V loňském roce tvořily úvěry na bydlení 57 % celkových finančních závazků domácností ve střední a východní Evropě.

Celkové finanční závazky domácností tvořily v roce 2013 21 % regionálního HDP v zemích střední a východní Evropy, zatímco v Rakousku, Německu a Itálii to bylo zhruba 59 %. Pro srovnání, celková finanční aktiva dosáhla kolem 45 % regionálního HDP ve střední a východní Evropě a 207 % v Rakousku, Německu a Itálii.

Banky budou nadále důležitými finančními zprostředkovateli

Zdá se, že domácnosti stále spoléhají na tradiční bankovní produkty. Proto budou banky ve střední a východní Evropě dále klíčovými finančními zprostředkovateli. „Pro banky skutečně existuje prostor k posílení jejich role finančních poradců pro domácnosti ve střední a východní Evropě,“ shrnula Carmelina Carluzzo. „Umožní domácnostem najít si individuálně správnou rovnováhu mezi finančními investicemi a dluhem a posílit tak řádný cyklus tuzemských  ekonomik, které teprve nedávno našly opět půdu pod nohama.”

První ve střední a východní Evropě, pokud jde o odbornost a síť

Navzdory některým výzvám považuje skupina UniCredit region střední a východní Evropy stále za „motor růstu“ a zůstává nadále dlouhodobým investorem v tomto regionu. Bankovní skupina řídí rozsáhlou síť téměř 3 600 poboček ve 14 zemích regionu a tato síť generuje asi 30 % celkových výnosů Skupiny. Prostřednictvím své mezinárodní sítě obsluhuje skupina UniCredit více než 19 tisíc mezinárodních klientů, kteří působí ve střední a východní Evropě. Svojí znalostí politického kontextu, místních nařízení a tržních praktik podporuje klienty v jejich podnikání a otevírá jim nové příležitosti.

„Za poslední dva roky jsme v zemích střední a východní Evropy získali přibližně 1,4 miliony  nových retailových klientů,“ vysvětlil Gianni Franco Papa. „Abychom tento pozitivní trend uchovali, věnujeme v současné době značné úsilí integraci skutečného a virtuálního světa a transformaci našeho podnikání směrem k vícekanálovému bankovnictví.“ Při budování udržitelných vztahů se UniCredit soustřeďuje především na klienty, jednoduché produkty a procesy, ale také na inovace a nové technologie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.