Úterý 19. října. Svátek má Michaela.

Chytrá mohou být už i střední a malá města

BydleníPodnikání 16.09.2021 | 14:25 0 Komentářů

Přerod českých měst na tzv. smart city je nyní o něco jednodušší. Lídr v oblasti analýzy dat a umělé inteligence společnost SAS představila univerzální analytickou platformu na bázi IoT (internet věcí), která je určená pro menší a středně velká města bez vlastních analytických kapacit. Nová platforma umožňuje propojit přibývající smart systémy a využít tak potenciál městské digitalizace naplno.

 „Projekty smart cities byly převážně řešené na základě nadšení či osvícení jednotlivců z radnic. Obvykle za nimi nestála ucelená koncepce a promyšlená strategie, jak chce samospráva dlouhodobě zinteligentňovat provoz a služby občanům. Zejména menším a středně velkým samosprávám na koncepčnější rozvoj chyběly kapacity a know-how, včetně schopnosti řídit více dodavatelů, propojit postupně přibývající digitální systémy a analyticky vyhodnocovat data, která z nich přicházejí,“ uvedl Petr Šlajchrt, Country Director společnosti SAS Institute pro Českou republiku.

Platforma IoT od SAS je určená pro řešení smart city, dokáže analyzovat řadu klíčových ukazatelů a předcházet krizovým situacím, ale také přijímat opatření pro zefektivnění provozu města a zlepšení života občanů.

Z jednoho dashboardu mohou mít pracovníci města okamžitý přehled o spotřebách energií všech budov a technologií, které město vlastní nebo spravuje – například z městského úřadu, ze škol, z veřejného osvětlení či ze stadionu. Na dashboardu vidí také aktuální informace z různých senzorů, například z dopravy, o kvalitě ovzduší v budově základní školy, o výšce hladiny řeky či o zaplnění kontejnerů na odpady. Systém v případě jakéhokoli problému okamžitě varuje odpovědného pracovníka.

Souhrnný manažerky report v názorné grafické podobě má každý den k dispozici i starosta a rada města, kteří tak mohou ihned řešit například překračování plánované spotřeby energií, nebo přeplnění kontejnerů. Řízení města je díky tomu efektivnější a proaktivněji než dříve.

Dalším benefitem je pomoc při vykazování přínosů investic do smart systémů. Dokládat průběžně měřitelné přínosy bývá obvykle nezbytné u projektů financovaných z eurofondů, ale může být užitečné i při komunikaci
s občany.

Softwarová a poradenská společnost SAS platformu pro smart města nadále rozvíjí a přidává do ní postupně k již existujícím možnostem stále nové. V případě specifických požadavků města na připojení zdrojů dat, pro které report zatím připraven není, dokáže integraci zrealizovat během několika týdnů.

Konkrétní případovou studii naleznete zde.

Tagy bydlení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.