Úterý 15. června. Svátek má Vít.

Cestovní kancelář Diamond travel v úpadku

Tato cestovní kancelář byla pojištěna pro případ úpadku u UNIQA pojišťovny do 22. listopadu 2015. Poté nedošlo k dohodě o nové pojistné smlouvě. Podle dostupných informací nemá cestovní kancelář momentálně v zahraničí žádné klienty.

Klienti, kteří v době platnosti pojistné smlouvy UNIQA objednali a uhradili zájezdy a služby, jež se nerealizovaly, mají nyní právo přihlásit své nároky ve lhůtě šesti měsíců od rozhodnutí o úpadku, tedy nejpozději do 10. prosince 2016, písemnou formou a doložit jejich výši. UNIQA pojišťovna poté vypočte individuální pojistná plnění oprávněným zákazníkům podle nárokované celkové výše odškodnění v poměru k výši sjednaného limitu pojištění cestovní kanceláře, a poukáže jim je na účet.

Pro uplatnění nároku je třeba, aby zákazníci v uvedené lhůtě doručili svůj nárok na adresu společnosti Fiducia, která zabezpečí administrativu spojenou s vyřízením pojistné události.

K tomu se vyžaduje:

–       Vyplněný a podepsaný škodní protokol (ke stažení na webu www.uniqa.cz)

–       Originál nebo ověřená kopie cestovní smlouvy uzavřené s CK Diamond travel

–       Originál nebo ověřená kopie dokladu o úhradě zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK, bankovní výpis, apod.)

Tyto doklady je potřeba zaslat doporučeně na adresu:
Fiducia, s.r.o., Národní 10, 110 00 Praha 1.

S případnými dotazy k vyřízení této pojistné události se mohou zákazníci CK obracet i telefonicky na číslo 224 951 561.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.