Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Čeští manažeři si konečně mohou sami pojistit odpovědnost

Slavia pojišťovna přichází jako první na tuzemském trhu s unikátním osobním pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou členem řídicího orgánu. Pojištění mohou využít vedoucí manažeři širokého spektra organizací a ošetřeny jsou nejrozmanitější škody, které může pochybení vedoucích pracovníků způsobit.  

Nové pojištění Slavia pojišťovny chrání členy představenstva, jednatele, členy dozorčích rad, prokuristy a další členy řídicích orgánů společností před škodou způsobenou jejich činností. Škála organizací, jejichž vedoucí pracovníci mohou pojištění využít, zahrnuje také státní organizace, územní správní celky nebo nadace. 

Uvedené škody nejčastěji vznikají v souvislosti s uzavíráním obchodních smluv, v rámci pracovně-právních vztahů, při změnách struktury společností, při předlužení nebo změnách základního kapitálu. Riziko také představují špatné úřední postupy, chyby při čerpání dotací nebo zadávání zakázek a to v mnoha oborech, od výroby po reklamu a prodej či oblast finanční. Všechny tyto případy nové pojištění dokáže ošetřit.

„Rozsah manažerské odpovědnosti se stále rozšiřuje. V poslední době zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Manažeři jsou při své práci denně vystaveni riziku vznesení požadavku na náhradu škody, například v souvislosti s uzavíráním smluv,“ doplňuje generální ředitel Slavia pojišťovny Radek Žďárecký. 

Pro řídící pracovníky se přitom ošetření rizik spojených s jejich odpovědností začíná stávat nutností. Odpovědnost člena řídicího orgánu je neomezená, ručí za způsobené škody celým svým majetkem, včetně budoucích příjmů. 

„V České republice navíc není pojištění manažerské odpovědnosti ze zákona povinné, takže mnoho společností nemá uvedená rizika ošetřena a doposud nebylo možné, aby si manažeři pojištění zajistili pro vlastní osobu. Nyní už ve svém rozhodování o uzavření pojištění nejsou na nikom závislí a současně mají plnou kontrolu nad pojistnou smlouvou,“ říká k novince generální ředitel Slavia pojišťovny Radek Žďárecký. 

Kromě přímých finančních škod pojištění pokrývá také např. náklady na právní ochranu, pokuty a penále, náklady na poradce, kauce a další výdaje. Roční limit pojistného plnění sahá až do výše 15 milionů korun a pojištění se sjednává bez spoluúčasti.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.