Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

Český standard pro Open Banking

Banky 16.11.2017 | 15:38 0 Komentářů

Česká bankovní asociace ukončila práce na Českém standardu pro Open Banking a dnešním dnem tento Standard uveřejňuje na svých webových stránkách.

Českým standardem pro Open Banking se ČBA a její členské banky snaží reagovat na situaci, která vznikla přijetím Revidované směrnice o platebních službách, pro kterou se vžil název PSD 2. Účinnost této směrnice byla sice stanovena na 13. ledna 2018, ke stejnému datu bude účinný i nový zákon o platebním styku (č. 370/2017 Sb.). Do daného data však nebudou účinné některé evropské „prováděcí“ předpisy – zejména technické normy stanovující pravidla pro silnou autentizaci a bezpečnou komunikaci mezi těmi institucemi, které vedou účty, tedy bankami, a tzv. třetími stranami, tedy těmi poskytovateli platebních služeb, kterým má být podle nové legislativy za určitých podmínek poskytnut určitý set bankovních dat. Pro období do minimálně poloviny roku 2019 tedy nebudou pro danou oblast legislativně daná pravidla. Tato pravidla by měl řešit připravený Standard, který popisuje rozhraní pro přístup třetích stran k informacím a službám bank. Obsahuje specifikace technického rozhraní, bezpečnostních principů a datového obsahu jednotlivých služeb, popisuje definice API pro podání informací o účtu, pro nepřímé dání platebního příkazu a pro ověření dostatku prostředků na konkrétním účtu.

Standard byl již prezentován i všem jeho potenciálním uživatelům – tedy nejen bankám, ale např. i FinTech společnostem, které buď již dnes poskytují nebo v budoucnu uvažují o poskytování nového typu finančních služeb.

ČBA je přesvědčena, že byl Standard připraven tak, aby dal svým uživatelům dostatečně flexibilní, a přitom standardizovaný návod, jak bezpečně řešit spolupráci bank se subjekty, které podle nové legislativy budou moci poskytovat své služby v oblasti platebního styku. Jeho využívání bude i v zájmu bankovních klientů, protože by měl přispět i k ochraně jejich dat.

Tisková zpráva Česká bankovní asociace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.