Sobota 31. října. Svátek má Štěpánka.

Česká spořitelna nabídne nové fondy YOU INVEST pro bonitní klienty

Klient si zvolí investiční strategii a o správu vložených prostředků se postarají profesionální portfoliomanažeři ze skupiny Erste

Klienti si mohou zvolit mezi strategiemi solid, balanced a active, podle míry akceptovatelného rizika

České spořitelna představuje prostřednictvím své Investiční společnosti (ISČS) nové podílové fondy YOU INVEST, které jsou koncipovány pro bonitní klienty Erste Premier a Erste Private Banking, kteří nechtějí věnovat příliš času správě svých prostředků, ale přesto kladou důraz na vysokou míru transparentnosti a flexibility. Klient si zvolí investiční strategii a o správu se postarají profesionální portfoliomanažeři ze skupiny Erste. Toto investiční řešení navíc poprvé přináší vlastní webové stránky v unikátním designu, na kterých budou např. pravidelná měsíční tematická videa. 

YOU INVEST jsou smíšené fondy, které investují do dluhopisů, akcií a alternativních investičních nástrojů ve třech různých strategických formách, a které zajišťují optimální rovnováhu mezi návratností a rizikem, a tak stabilní výnos. Rovnováhu rizika a výnosu podporují moderní investiční metody a široká diverzifikace tak, aby byla aktiva fondu vždy zainvestována optimálně, v souladu s klientem zvolenou strategií. K dispozici má tři různé investiční strategie, které zohledňují jeho různě vysokou ochotu riskovat. Zvolenou částku lze investovat jednorázově, nebo prostředky odkládat pravidelně. Minimální investovaná částka je při jednorázovém vkladu 50 tis. Kč a při pravidelném investování 1 000 Kč. 

Investiční strategie podílových fondů YOU INVEST umožňují, aby si každý investor v několika jednoduchých krocích vybral právě ten fond, který přesně odpovídá jeho investičnímu záměru a akceptovatelné míře rizika:

Konzervativní strategie fondu YOU INVEST solid je určena především těm, kteří by rádi dosáhli zajímavého zhodnocení svých finančních prostředků, avšak zároveň se nechtějí vystavovat příliš velkému riziku možných ztrát. Minimálně osmdesát procent prostředků fondu je alokováno do dluhopisů a instrumentů peněžního trhu a pouze maximálně dvacet procent do akcií a alternativ.

Vyvážený podílový fond YOU INVEST balanced je ideální volbou pro investory, pro které je stále velmi důležitá jistota návratnosti vložených prostředků, avšak současně jsou více otevřeni akciovému trhu a s ním spojeným vyšším kolísáním hodnoty investice. Tomu je v portfoliu vyhrazen až třicetiprocentní podíl, dalších až deset procent prostředků může být vloženo do alternativ.

Dynamická strategie fondu YOU INVEST active cílí na investory hledající atraktivní akciové příležitosti a vysoké zhodnocení investované částky. Do akcií může být alokována až polovina majetku fondu a do alternativ stejně jako v případě strategií solid a balanced až desetina finančních prostředků.

Významnou a na českém trhu poměrně jedinečnou devizou produktu YOU INVEST je nadstandardní servis. Vedle detailních měsíčních zpráv k jednotlivým fondům mohou klienti využívat také webové stránky monitorující dění ve fondech a aktivně komunikují i portfolio manažeři. Klienti se s nimi mohou spojit přes chat nebo se účastnit pravidelných webinářů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.