Sobota 19. září. Svátek má Zita.

ČESKÁ POJIŠTOVNA ZÁSADNĚ ZJEDNODUŠUJE OBLAST MAJETKOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Z šetření České pojišťovny vyplynulo, že většina klientů považuje oblast pojištění majetku za příliš komplikovanou. Někteří lidé tak volí nesprávné zajištění svého vlastnictví nebo se v nejhorším případě raději nepojišťují vůbec. Česká pojišťovna proto nyní v pojištění domácností a staveb zavádí celou řadu novinek, které mají napomoci k lepšímu pochopení jednotlivých typů majetkového pojištění a zároveň ke zrychlení a zjednodušení procesu sjednání. Klienti ČP navíc při uzavření vybraných variant nového majetkového pojištění Exclusive Plus nebo Exclusive Max automaticky získají také mobilní telefon Samsung s předinstalovanou aplikací „Pojišťovna“. U obou nových variant ČP garantuje pevnou cenu pojištění po dobu následujících pěti let. 

Mít pojištěnu svou nemovitost a domácnost by mělo být pro každého vlastníka naprostou samozřejmostí. Ne vždy tomu tak ale bohužel je. V České republice je sice pojištěna většina rodinných domů (téměř 90 %), podíl pojištěných domácností však dosahuje pouze 54 %.

„Jedním z důvodů této nerovnováhy je i skutečnost, že lidé často považují pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti za dva různé názvy pro jeden produkt,“ říká Eva Kočková, ředitelka Odboru neživotního pojištění České pojišťovny. „To je přitom naprostý omyl. Pro správnou pojistnou ochranu je třeba mít sjednána obě tato pojištění. Pojištění nemovitosti se totiž vztahuje na stavbu samotnou a její stavební součásti, naproti tomu pojištění domácnosti kryje případné škody pouze na zařízení a vybavení,“ vysvětluje Eva Kočková. 

Česká pojišťovna nyní uvádí v oblasti majetkového pojištění celou řadu novinek 

„Zavádíme nový a přehlednější produkt, který přináší jednodušší proces uzavření pojištění a klientům umožňuje lépe porozumět jejich pojistkám,“ objasňuje Eva Kočková a dodává: „Zpřehlednili jsme pojistné podmínky, navýšili jsme základní limity, přidali i zcela nová rizika a zajímavé asistenční služby.“ 

Česká pojišťovna tak nyní klientům umožňuje pojistit se také proti poškození a zničení sklokeramické a indukční desky, nabízí i pojištění grilu, zahradního nábytku a dětských atrakcí nebo pojištění pro případ poškození fasády ptáky, hlodavci či hmyzem. V rámci pojištění domácnosti jsou navíc klienti nyní chránění i před škodami způsobenými tzv. zatečením atmosférických srážek. „V souvislosti s četnými bouřkami a přívalovými dešti se na nás klienti v minulosti často obraceli s žádostí o proplacení škod vzniklých zatečením. O likvidní škodní událost se však jednalo jen tehdy, pokud vichřice či jiný živel zároveň poškodil např. i střešní krytinu či klempířské prvky a v důsledku toho pak došlo k zatečení dešťové vody. S novým produktem mají klienti jistotou, že jsou chráněni i pro případy prostého zatečení z deště, sněhu či krup. Pojistné plnění vyplatíme i v případě zatečení střechou či oknem po oblevě,“ uvádí Eva Kočková.

Pro snadnější orientaci v produktové nabídce majetkového pojištění nabízí Česká pojišťovna klientům nově také sedm přednastavených balíčků obsahujících základní doporučená rizika podle typu bydlení. Vybrat si tak lze balíček určený pro dům, byt nebo chalupu, ale také pro případ zatížení domácnosti hypotékou nebo bydlení
v nájmu. Zvláštním typem je pak balíček Student, který je připraven na míru studentům bydlícím na koleji nebo v nájemním bytě.

V rámci nového produktu si lze pojistit také pneumatiky a další příslušenství k osobnímu automobilu, jako je například střešní box, pro případ poškození, zničení nebo odcizení, a to až do výše pojistných limitů nebytových prostor. Česká pojišťovna také inovovala a rozšířila asistenční služby nabízené k majetkovému pojištění. Zvýšila limity u stávající asistence, například pro pomoc řemeslníka a zámečníka v případě nouze z 2 000 Kč na 10 000 Kč, a přidala i zcela nové služby jako je úklid sněhu nebo zajištění zahradních prací či sekání dřeva při úrazu nebo nemoci klienta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.