Pondělí 21. září. Svátek má Matouš.

Česká národní banka rozhodla o uznávání některých zkoušek konaných Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR)

Úředním sdělením ze dne 21. března 2012 oznámila ČNB, že uznává zkoušky organizované EFPA ČR za účelem prokázání odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti (osoba jednající se zákazníky, investiční makléř, obhospodařovatel portfolia a investiční poradce).

EFPA ČR je v tuto chvíli teprve druhou institucí v ČR, jejíž zkoušky pro uvedené osoby ČNB uznává“, konstatuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR, a dodává: „ Proces posuzování všech podmínek pro výkon zkoušky byl ze strany ČNB velmi náročný a pečlivý, o to více si ceníme jeho úspěšného završení.

EFPA ČR je zájmové sdružení právnických osob, které je jako jediné v ČR licencováno EFPA Europe pro konání zkoušek finančních poradců €FA™ podle evropských standardů. Tuto zkoušku zatím složilo v ČR úspěšně 18 finančních poradců.

EFPA ČR také akredituje vzdělávací programy jak pro přípravu na tuto zkoušku, tak pro následné průběžné vzdělávání držitelů certifikátu €FA™.

Kromě této zkoušky bude nyní pořádat zkoušky podle vyhlášky č. 143/2009 Sb. a připravuje se též na získání akreditace ČNB pro konání zkoušek osob provádějících distribuci penzijních produktů podle zákona 427/2011Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.