Čtvrtek 01. října. Svátek má Igor.

Česká bankovní asociace: ekonomika potřebuje více sebedůvěry

Banky 27.06.2012 | 11:54 0 Komentářů

Klíč k oživení české ekonomiky drží v rukou především firmy a občané, ale zásadní potřebou se stalo zkvalitnění fungování veřejného sektoru a zvýšení důvěryhodnosti jeho institucí. Fiskální konsolidace má sice svůj podíl na stávajícím negativním vývoji české ekonomiky, avšak ještě větší váhu mají nepříznivá očekávání ekonomických subjektů a nedobrá společenská atmosféra. Toto jsou některé ze závěrů účastníků odborného semináře „Česká ekonomika: Porosteme?“, který dnes v Praze uspořádala Česká bankovní asociace.

Ekonomové Vladimír Dlouhý, David Marek, Pavel Mertlík, Miroslav Zámečník a Luděk Niedermayer se na semináři shodli na nepříliš povzbudivých vyhlídkách růstu české ekonomiky. Ty jsou výslednicí jak vnějších vlivů (slabé ekonomické situaci v Evropě) tak důsledkem absence zásadních reforem a negativní nálady v české společnosti. Ekonomický výhled zůstává mírně negativní, a to i za situace, pokud by eurozóna úspěšně vyřešila své vnitřní problémy.

Dosavadní výsledky a i výhledy naznačují další zaostávání České republiky v rámci regionu, a to i vůči zemím, které konsolidují veřejné rozpočty podobným tempem jako my,“ komentoval Luděk Niedermayer, předseda Vědeckého grémia ČBA. Pohled do struktury HDP ukazuje, že konkurenceschopnost českých vývozců je na velmi dobré úrovni, ale ekonomiku brzdí ostatní jeho složky. Dobrá konkurenční schopnost našich vývozců se může v budoucnu zúročit, i když existuje i riziko, že poměrně extenzivní růstový model naší ekonomiky se vyčerpává.

Fiskální konsolidace
Nelze zevšeobecnit, že by negativní trend byl pouze důsledkem fiskální konsolidace vlády. Snižování deficitů hospodaření veřejných rozpočtů se jeví jako nutné. Podle účastníků semináře se nicméně zdá, že současné tempo a zejména struktura rozpočtové konsolidace není z pohledu dopadu na českou ekonomiku ideální. V roce 2012 můžeme navíc očekávat další (necílený) pokles veřejných investic v důsledku nejistot spojených s fungováním systému veřejných zakázek. Tento pokles veřejné poptávky by mohl ekonomiku dále zbrzdit, což by bylo problematické zejména v případě možného oslabení poptávky po vývozech.

Prorůstová opatření
Mezi ekonomy nepanuje shoda na tom, jestli je momentálně nutné podnikat nějaká zásadnější krátkodobá prorůstová opatření. Z dlouhodobého hlediska jsou naprosto zásadní komplexní strukturální reformy spojené s kvalitou fungování státní správy, vzdělaností a efektivní podorou vědy a výzkumu, potíráním byrokracie a korupce. Tyto oblasti představují zásadní překážky rozvoje ekonomiky. Navíc však platí, že diskutovaný stav i problémy české ekonomiky nepředjímají podstatnou eskalaci problémů spojených s dluhovou krizí v Evropě. Takovýto vývoj by měl zcela zásadní a jakýmikoliv politikami obtížně kompenzovatelný dopad na českou ekonomiku.

O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 38 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankoví federace a Euriboru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.