Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

Česká asociace asistenčních společností pomáhá již 10 let

Investice 27.11.2018 | 12:49 0 Komentářů

Odtah nepojízdného auta, přivolání lékaře k nemocným turistům na dovolené v zahraničí či zajištění řemeslníka při prasklém vodovodním potrubí a jiné havárii v domácnosti – takové jsou nejčastější situace, kdy pomáhají asistenční společnosti. Deset let působení na českém trhu letos slaví Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) sdružující čtyři nejvýznamnější poskytovatele těchto služeb v ČR (Europ Assistance, Global Assistance, Allianz Worldwide Partners a Euro-Center Prague), kteří stojí například za projekty Nehodového centra pojišťoven, koordinovaném postupu u škod velkého rozsahu, či její členové obsluhují Linku pomoci řidičům 1224.

Pomoci asistenčních společností denně využijí tisíce lidí, kteří se dostanou do nějaké svízelné situace. Česká asociace asistenčních společností je pak tím subjektem, který pomáhá na asistenčním trhu nastavovat pravidla vzájemné spolupráce jednotlivých asistenčních společností s cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb klientům. Zároveň usnadňuje komunikaci mezi asistenčními společnostmi tehdy, pokud si situace žádá okamžité poskytnutí pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na subjekt, který asistenci v konečném důsledku zaplatí. Lidé nejčastěji využívají odbornou pomoc své pojišťovny v případě nepojízdného automobilu, při zdravotních obtížích na dovolené v zahraničí a při havárii v domácnosti.

Povědomí veřejnosti o asistenčních službách roste, podle statistiky ČAAS meziročně stoupl vloni počet poskytnutých asistenčních zásahů o 30 %. V roce 2017 pomohli členové asociace cca 300 tisícům řidičů při problémech s vozidlem, v rámci cestovního pojištění se uskutečnilo téměř 90 tisíc asistenčních zásahů, a asistence v souvislosti s majetkem byla poskytnuta zhruba 22 tisícům klientů. Call centra asistenčních společností odbavila miliony hovorů.

ČAAS se za dobu své existence podílela na řadě projektů, které každý den významně pomáhají tuzemským motoristům. Stala se partnerem České kanceláře pojistitelů (ČKP) u Linky pomoci řidičům 1224, kam volá denně již více než 600 motoristů, kteří potřebují urychleně zajistit odtah porouchaného či havarovaného vozidla. Pozitivně tak přispívá k rychlému odstranění překážejících nepojízdných vozidel ze silnice, což vede ke zvyšování bezpečnosti v silničním provozu. Nehodové centrum pojišťoven je naopak ověřeným nástrojem, který využívá Policie ČR, pokud nařídí odtah havarovaného vozidla, jež překáží v provozu.

Asistenční pomoc očima prezidenta ČAAS, Petra Bolda:

Co je podle vás největší přínos vaší asociace, který může vnímat veřejnost?

Pro veřejnost je patrně nejviditelnější projekt Linky pomoci řidičům. Linka 1224 pomáhá českým motoristům již od roku 2015. Obsluhují ji zkušení zaměstnanci tří call center smluvních asistenčních společností, které jsou našimi členy. Největším přínosem pro motoristu je to, že se v případě nepojízdného auta nemusí spoléhat na pomoc přátel, kolemjedoucích řidičů, nebo ve stresu hledat telefonní číslo na asistenční společnost své pojišťovny. Jednoduše si zavolá na 1224, kde ho operátor obratem spojí s asistenční společností jeho pojišťovny, u níž má sjednanou asistenci buď v rámci povinného ručení či havarijního pojištění.

Za dobu fungování linky sledujeme nejen rostoucí počet volajících, ale roste i celkový počet motoristů, kteří využívají asistenční služby poskytované pojišťovnou. Pojišťovny v tuto chvíli nabízí asistenční služby často jako benefit k povinnému ručení nebo havarijnímu, nicméně jde o samostatnou službu, která je určitou první pomocí pro každého motoristu v nouzi.

Jsem velmi rád, že právě Linka pomoci řidičům upozornila na tuto velmi specifickou výhodu, kterou doposud motoristé sice sjednanou měli, nicméně ji adekvátně nevyužívali a často zbytečně blokovali silniční provoz déle, než bylo nezbytně nutné. Nepopiratelný přínos má Linka pomoci řidičům právě na bezpečnost a plynulost silničního provozu, pro který je rychlé odstraňování překážek ze silnic zásadní.

Dalším projektem, za kterým významně stojí ČAAS, je Nehodové centrum pojišťoven. O co jde a jaký je jeho rozdíl proti Lince pomoci řidičům?

Nehodové centrum pojišťoven (NCP) vzniklo ještě před Linkou pomoci řidičům. Tehdy se ukázalo, že policista, který je přivolaný k dopravní nehodě, kde řidič není schopný zajistit odtah nepojízdného vozidla, nedisponuje kontakty na odtahovou službu, která by rychle zprůjezdnila vozovku. Na tento problém jsme společně s Českou kanceláří pojistitelů zareagovali zřízením neveřejného telefonního čísla pro Policii ČR, kde si policista přivolá odtahové vozidlo.

Asistenční zásahy přivolané přes NCP mají nejvyšší prioritu a upřednostňuje se včasnost a kvalita zásahu. Teprve následně se řeší, kdo odtah zaplatí. Ve většině případů je takový asistenční zásah hrazen pojišťovnou motoristy, což je pro řidiče, který skončí po nehodě v nemocnici a nedokáže se postarat o havarované auto, určitě velká výhoda. Nehodové centrum pojišťoven momentálně obsluhují na střídačku dvě největší členské asistenční společnosti a na plnění dojezdových časů i rychlé a kvalitní provádění asistenčních zásahů dohlíží ČKP. Bezproblémový chod i plnění náročných kritérií umožnilo i spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a nařízené odtahy na dálnicích D4 a D7 jsou obsluhovány právě prostřednictvím Nehodového centra pojišťoven.

Nicméně asistence dnes nezahrnuje pouze pomoc motoristům, v jakých oblastech se ještě mohou lidé s ČAAS setkat?

Petr Bold: Působíme jako most mezi jednotlivými asistenčními společnostmi. Tam, kde to má smysl, sjednocujeme postupy tak, aby byl vždy na prvním místě klient a okamžitá pomoc, až následně se řešilo, kdo tuto pomoc bude hradit. Jedním z takových projektů je spolupráce všech členských asistenčních společností při řešení škod velkého rozsahu. Pokud například dojde k nehodě autobusu s českými občany v zahraničí, kteří jsou pojištěni u různých pojišťoven, jsou členské společnosti asociace schopny koordinovaně postupovat. Nedochází tak ke zbytečným duplicitám v komunikaci.

Je zvolen koordinátor asistenční pomoci a konzulové a zastupitelské úřady se v dané zemi mohou obrátit na jednotné číslo, kde je jim sdělen postup vyřešení této krizové situace. K řešení je samozřejmě možné využít kapacity všech členských asistenčních společností, což poskytuje konzulům nástroj i v těch nejsložitějších situacích, jako jsou například přírodní katastrofy nebo dopravní nehody velkého rozsahu. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí jsme v minulosti také školili české konzuly právě pro případy škod velkého rozsahu.

Ing. Petr Bold – prezident České asociace asistenčních společností – Je jedním ze zakladatelů asociace, absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Celý aktivní život pracuje v oblasti motorismu, zabýval se vývojem a konstrukcí závodních automobilů MTX, řadu let působil jako automobilový závodník. Svoji zálibu přesunul do létání, kterému se aktivně věnuje doposud. Od roku 1995 pracuje v oboru asistenčních služeb, ve funkci generálního ředitele působil ve společnosti Autoklub Bohemia Assistance a.s. a od roku 2004 do roku 2015 ve společnosti Global Assistance a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.