Středa 28. října. Je Státní Svátek

Češi své dluhy většinou zaplatí, na rozdíl od Rusů

Banky 04.12.2013 | 13:28 0 Komentářů

Z průzkumu mezinárodní inkasní agentury EOS KSI vyplývá, že čeští zákazníci patří v oblasti úhrady dluhů mezi lepší v Evropě. V České republice platí pozdě každý pátý zákazník a svůj dluh nikdy neuhradí pouze 1 % spotřebitelů. Naopak nejvíce opožděných plateb zaznamenávají v Německu a Polsku.

Téměř každý třetí zákazník v Polsku a Německu splácí své dluhy se zpožděním. Ukázal to mezinárodní průzkum inkasní společnosti EOS KSI, který byl proveden v 13 evropských zemích včetně České republiky. „V Německu je platba na fakturu tradičně nejoblíbenější forma úhrady, a to například i při  internetovém či katalogovém prodeji. Proto je v této zemi také větší procento pozdě zaplacených pohledávek oproti státům, kde se platí více v hotovosti,“ vysvětluje jednatel inkasní společnosti EOS KSI Vladimír Vachel. Dá se zde spatřovat úměra – volnější způsob úhrady sice zvyšuje objemy prodejů, nicméně s vyšším rizikem výpadku platby.

Nejdelší průměrná lhůta pro zaplacení je spotřebitelům poskytována ve Španělsku (35 dní). Většina z nich však dříve či později svůj dluh vyrovná. Opačný případ představuje Rusko. Tam musí zákazníci dluh splatit v průměru za 9 dní. Rusové vykazují zároveň výrazně nejvyšší míru nedobytných pohledávek ze všech sledovaných zemí. Svůj dluh zde nikdy neuhradí každý desátý spotřebitel. „Špatná platební morálka ruských spotřebitelů může být zapříčiněna horšími podmínkami pro vymáhání pohledávek v zemi, ale i nekontrolovatelně konzumním chováním obyvatel, které nemá oporu v jejich ekonomické síle,“ říká Vladimír Vachel a dodává: „Podle zkušeností EOS KSI rusové rádi nakupují i přes to, že často nemají dostatečné úspory.“ 

Česká republika naopak ovládla opačný konec žebříčku. Firmy od svých zákazníků nikdy nevymohou pouhé 1 % pohledávek. „Výsledek České republiky je ovlivněn zejména tím, že u nás není příliš rozšířena volba úhrady na fakturu pro koncové zákazníky. Roli může hrát i pomoc externích partnerů s vymáháním dlužné částky, celková zadluženost obyvatelstva, nebo zvýšený zájem médií o dluhovou problematiku,“ doplňuje Vladimír Vachel.

Mezi nejčastější důvody, proč spotřebitelé své dluhy neplatí, patří nedostatek finančních prostředků, předluženost ale i to, že každý třetí zákazník dluh neuhradí záměrně. Důvodem je mnohdy víra, že věřitel od vymáhání zejména malých částek ustoupí, a to z důvodu dlouhotrvajících soudních řízení v ČR.

Češi nejčastěji dluží za:

  • Hypotéky
  • Spotřebitelské úvěry
  • Dluhy z bankovních karet
  • Nesplacené pojistné smlouvy
  • Poplatky u lékaře

Země

Pozdě zaplacené pohledávky

Nedobytné

pohledávky

Průměrná splatnost pohledávek

 

Německo

31 %

3 %

15 dní

Polsko

31 %

5 %

20 dní

Maďarsko

28 %

3 %

17 dní

Belgie

27 %

3 %

24 dní

Slovensko

26 %

3 %

21 dní

Řecko

23 %

3 %

32 dní

Velká Británie

23 %

4 %

29 dní

Španělsko

20 %

2 %

35 dní

Česká republika

19 %

1 %

17 dní

Rumunsko

16 %

5 %

12 dní

Francie

16 %

4 %

20 dní

Rusko

15 %

10 %

 9 dní

Bulharsko

15 %

3 %

13 dní

O průzkumu

Společnost EOS KSI realizovala průzkum platební morálky v segmentu B2B a B2C v ČR. Osloveno bylo 200 společností, které odpovídaly na otázky týkající se platebních zvyklostí zákazníků a finančních rizik spojených s pozdní úhradou faktur. Dalších 2 200 firem z 12 evropských zemí (Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Ruska, Polska, Španělska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Maďarska a Slovenska) bylo dotazováno na všechny aspekty spojené s platebními transakcemi a obecně na ekonomické trendy v dané zemi. Detailní výsledky mezinárodního průzkumů jsou k dispozici na www.eos-solutions.com/surveys.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.