Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

Ceny průmyslových výrobců výrazně rostly

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,2 %, ceny průmyslových výrobců o 0,7 %, ceny stavebních prací o 0,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,9 %, ceny průmyslových výrobců o 3,9 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny drůbeže o 7,3 %, čerstvé zeleniny o 4,8 % a obilovin o 3,5 %. Dále se zvýšily ceny olejnin o 2,9 % a mléka o 2,2 %. Ceny ovoce klesly o 9,7 % a vajec o 0,4 %, ceny skotu a jatečných prasat se shodně snížily o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců byly ve srovnání s předchozím měsícem vyšší o 0,7 %. Vzrostly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,6 %, z toho nápojů o 1,4 %, mléčných výrobků o 1,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 3,5 %. Vzrostly také ceny dopravních prostředků o 0,5 %, z toho motorových vozidel o 1,0 %. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 1,6 %. Snížily se pouze ceny základních farmaceutických výrobků o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,4 % a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,5 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,3 %, za poradenství v oblasti řízení o 1,7 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,2 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu se shodně zvýšily o 0,5 %. Klesly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, a to o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 0,9 % (v září nižší o 0,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 4,1 %. Ceny čerstvé zeleniny byly vyšší o 42,8 %, obilovin o 14,0 %, brambor o 7,3 % a olejnin o 3,4 %, ceny ovoce klesly o 47,7 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,6 %, klesly ceny vajec o 14,6 %, jatečných prasat o 13,7 %, mléka o 4,7 % a skotu o 3,0 %. Vyšší byly ceny drůbeže, a to o 5,6 %

Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 3,9 % (v září o 3,2 %), což je nevyšší růst od ledna 2012. Vyšší byly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 3,7 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,8 %, chemických látek a výrobků o 8,1 % a těžby a dobývání o 9,0 %. Snížily se pouze ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,4 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 3,5 %, mléčných výrobků o 4,2 % a ostatních potravinářských výrobků o 3,9 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 10,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (v září po zpřesnění o 3,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,6 % (v září o 4,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,0 % (v září o 1,6 %). Vzrostly ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 9,3 %, za služby v oblasti zaměstnání o 6,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,3 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,9 % a za služby v pozemní dopravě o 1,4 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,9 % (v září o 1,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně zvýšily o 0,6 % (v srpnu o 0,4 %). Nejvíce vzrostly ceny v Belgii, Litvě a ve Velké Británii shodně o 0,9 %. V Německu byly ceny vyšší o 0,6 %, v Rakousku, Polsku a na Slovensku shodně o 0,5 %. V České republice se ceny zvýšily o 0,3 %. Nejvíce se snížily ceny v Estonsku o 1,3 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v září vyšší o 4,9 % (v srpnu o 4,8 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 9,0 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 6,4 %, v Rakousku o 4,2 %, v Polsku o 3,6 %, v Německu o 3,4 % a v České republice o 3,2 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 2,8 %.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.