Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Ceny průmyslových výrobců výrazně rostly

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 1,2 %, průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %, stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 9,4 %, průmyslových výrobců o 4,3 %, stavebních prací o 5,4 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,2 %. Klesly ceny ovoce o 11,9 %, brambor o 5,6 %, olejnin o 1,5 %, obilovin o 1,3 % a mléka o 0,8 %. Ceny jatečných prasat vzrostly o 5,2 %, drůbeže o 2,0 % a vajec o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 2,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,5 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 0,5 %. Klesly pouze ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,2 % a v  odvětví dopravních prostředků o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,7 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví také o 0,7 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,8 %, za poradenství v oblasti řízení o 1,4 %, za služby v oblasti programování o 1,1 % a za vydavatelské služby o 0,6 %. Ceny za služby v pozemní dopravě klesly o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 9,4 % (v březnu o 8,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 16,0 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 57,4 %, brambor o 44,8 %, obilovin o 17,6 % a olejnin o 13,5 %, ceny ovoce klesly o 42,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 2,8 %, vzrostly ceny mléka o 4,5 %, drůbeže o 4,4 % a jatečných prasat o 3,4 %. Ceny vajec byly nižší o 1,9 % a skotu o 3,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 4,3 %, což byl nejvyšší růst cen od prosince 2011. Vzrostly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,2 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,0 %. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 3,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 4,3 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 4,2 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 9,3 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,4 % (v březnu po zpřesnění o 5,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,2 % (v březnu o 5,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v březnu o 2,8 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 5,5 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,9 % a za služby v pozemní dopravě o 2,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (v březnu o 2,6 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2019 (předběžná data) 
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v únoru o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Řecku o 1,1 %. V České republice ceny vzrostly o 0,5 %, na Slovensku o 0,4 % a v Polsku o 0,2 %. V Německu a v Rakousku se ceny snížily o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny v Dánsku o 1,6 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu stejně jako v únoru vyšší o 3,1 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 6,7 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 4,5 %, v České republice o 3,8 %, v Německu a v Polsku shodně o 2,5 % a v Rakousku o 2,1 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.