Neděle 25. července. Svátek má Jakub.

Ceny průmyslových výrobců klesly

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a průmyslových výrobců o 0,4 %, ceny stavebních prací vzrostly o 0,1 % a tržních služeb pro podniky o 1,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,2 %, stavebních prací a tržních služeb pro podniky shodně o 2,2 %. Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,3 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,2 %. Klesly ceny vajec o 23,6 %, ovoce o 15,0 %, jatečných prasat o 3,9 %, mléka o 3,4 %, olejnin o 2,4 % a skotu o 0,5 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 6,9 % a brambor o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,9 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,8 % a mléčných výrobků o 1,6 %. Snížily se také ceny dopravních prostředků o 0,4 %. Zvýšily se především ceny těžby a dobývání o 1,5 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stagnovaly.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,1 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 6,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 5,3 %. Dále se zvýšily ceny za pojištění o 3,4 %, služby v oblasti nemovitostí o 2,6 % a v oblasti pozemní dopravy o 0,8 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby klesly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 3,2 % (v lednu o 7,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,3 % v důsledku růstu cen ovoce o 69,9 %, čerstvé zeleniny o 13,8 % a obilovin o 6,1 %. Ceny brambor byly nižší o 3,3 % a olejnin o 7,3 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 5,2 %, zvýšily se ceny mléka o 15,4 %, skotu o 3,2 % a vajec o 1,9 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 12,5 % a drůbeže o 2,4 %.

Od prosince roku 2016 ceny průmyslových výrobců meziročně poprvé klesly, a to o 0,3 % (v lednu vzrostly o 0,5 %). Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 4,0 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,2 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,9 %. Klesly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly zejména ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,9 %. Zvýšily se ceny těžby a dobývání o 5,0 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,1 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,3 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,2 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,6 % (v lednu o 2,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,2 % (v lednu o 1,1 %). Vzrostly především ceny za služby v oblasti zaměstnání o 15,5 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 8,1 %, za právní služby o 5,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,3 % a za pojištění o 3,4 %. Dále byly vyšší ceny za vydavatelské služby o 3,3 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 %, za služby v oblasti pozemní dopravy o 1,3 % a ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,6 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v lednu o 1,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně zvýšily o 0,4 % (v prosinci o 0,1 %). Ceny vzrostly nejvíce v Estonsku o 2,9 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 1,1 %, v České republice o 0,5 %, v Německu a v Rakousku shodně o 0,4 % a v Polsku o 0,1 %. Ceny se snížily pouze v Irsku o 0,4 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 1,9 % (v prosinci o 2,5 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Bulharsku o 5,6 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 2,1 %, v Německu o 2,0 %, v Rakousku a v Polsku shodně o 1,4 % a v České republice o 0,5 %. Ceny se snížily pouze v Lucembursku o 3,7 % a na Kypru o 0,4 %.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.