Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

Ceny pohonných hmot výrazně vzrostly

Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu oproti dubnu o 0,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 2,2 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v dubnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen zeleniny o 7,7 %, ovoce o 4,7 % a másla o 7,5 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 4,2 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (32,01 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (31,33 Kč/l) byly nejvyšší od srpna, resp. července 2015. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny lihovin a vína shodně o 2,2 % a ceny tabákových výrobků o 0,5 %. Vývoj cen v oddíle zdraví ovlivnilo sezónní zvýšení cen lázeňských pobytů o 6,5 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil především pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů i obuvi klesly shodně o 0,6 %. V oddíle rekreace a kultura se snížily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 0,5 %. Z potravin byly nižší především ceny nealkoholických nápojů o 1,0 %, trvanlivého polotučného mléka o 3,9 %, vajec o 3,8 % a cukru o 4,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 0,4 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,2 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v dubnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot a olejů přešly z poklesu o 0,4 % v dubnu v růst o 4,9 % v květnu. Meziroční cenový růst zrychlil i v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny másla byly vyšší o 19,0 % (v dubnu o 10,1 %), ovoce o 5,4 % (v dubnu o 3,2 %). Ceny zeleniny přešly z poklesu o 11,7 % v dubnu v růst o 2,5 % v květnu, přičemž ceny brambor zmírnily svůj pokles na −15,1 % (−25,1 % v dubnu). V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny výrobků a služeb osobní péče o 3,1 % (v dubnu o 2,4 %) a ceny pojištění o 5,0 % (v dubnu o 4,7 %). Ke zpomalení meziročního růstu cen došlo v oddíle alkoholické nápoje, tabák zejména vlivem cen alkoholických nápojů, které byly v květnu vyšší o 3,5 % (v dubnu o 4,2 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,9 %, vodného o 1,8 %, stočného o 1,3 %, elektřiny o 2,8 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly ceny jogurtů meziročně vyšší o 11,6 %, vajec o 11,0 %, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 6,8 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák ceny vzrostly o 3,6 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle doprava (nárůst o 2,9 %).

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v květnu ceny v oddíle pošty a telekomunikace, zejména vlivem poklesu cen telefonních a faxových služeb o 2,0 %. Pokles cen nastal též v oddíle odívání a obuv vlivem nižších cen oděvů o 2,6 %. V oddíle bydlení se snížily ceny zemního plynu o 0,8 % a ceny tepla a teplé vody o 0,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,8 % a ceny služeb o 2,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 2,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 1,4 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v březnu.Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,3 %). Naopak na Kypru a v Irsku došlo v dubnu k meziročnímu poklesu cen o 0,3 %, resp. o 0,1 %. Na Slovensku cenový růst v dubnu zrychlil na 3,0 % z 2,5 % v březnu. V Německu byly ceny vyšší o 1,4 % (v březnu o 1,5 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 2,0 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2018 je 1,9 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.