Pátek 17. září. Svátek má Naděžda.

Ceny elektřiny výrazně vzrostly

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 %, ceny průmyslových výrobců o 1,0 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,4 %, ceny průmyslových výrobců o 2,9 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,4 %. Vzrostly především ceny zeleniny o 17,6 %, dále pak ceny mléka o 1,4 %, olejnin o 1,0 %, skotu o 0,9 %, obilovin o 0,7 % a jatečných prasat o 0,5 %. Ceny ovoce klesly o 1,2 % a drůbeže o 1,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,0 %. Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 5,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 7,4 %, což byl nejvyšší nárůst cen od ledna 2009. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 5,0 %. V odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly ceny o 1,2 %, z toho zejména ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,6 %, z toho nápojů o 1,5 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,6 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 2,9 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly také ceny chemických látek a výrobků o 3,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,7 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,6 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 15,8 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,0 %, za architektonické a inženýrské služby o 0,7 % a právní a účetnické služby o 0,5 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 6,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 2,4 %. Dále se zvýšily ceny za vydavatelské služby o 1,1 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,5 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,4 % (v prosinci o 3,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 12,6 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 82,5 %, brambor o 49,5 %, obilovin o 16,3 % a olejnin o 7,3 %, ceny ovoce klesly o 54,3 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 4,4 %, klesly ceny vajec o 29,4 %, jatečných prasat o 5,1 %, skotu o 3,4 % a mléka o 2,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,9 % (v prosinci o 2,4 %). Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,2 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,3 %, což byl stejně jako u meziměsíčního srovnání nejvyšší nárůst cen od roku 2009. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 3,4 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,6 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 7,2 %. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 7,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,8 %, z toho nápojů o 3,2 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,7 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 9,4 %, ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa naopak klesly o 1,1 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 2,9 %. Nižší byly ceny pouze v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a výrobků o 0,3 % a elektrických zařízení o 0,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 5,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (stejně jako v prosinci po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,9 % (stejně jako v prosinci).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v prosinci o 2,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 13,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 8,4 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 8,2 %, za poštovní a kurýrní služby o 6,6 %, za poradenství v oblasti řízení o 4,8 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 4,4 %. Vyšší byly dále ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,6 % (v prosinci o 2,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2018 (předběžná data) 
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně klesly o 0,8 % (v listopadu o 0,5 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 3,0 %. V České republice, Rakousku a Polsku byly ceny nižší shodně o 1,1 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,9 % a v Německu o 0,4 %. Nejvíce se ceny zvýšily v Lotyšsku o 0,7 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v prosinci vyšší o 3,1 % (v listopadu o 4,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 9,2 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 4,2 %, v Německu o 2,9 %, v České republice o 2,4 %, v Rakousku o 2,3 % a v Polsku o 2,1 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,4 % a v Řecku o 0,1 %.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.