Středa 14. dubna. Svátek má Vincenc.

Celoroční cestovní EUROPOJIŠTĚNÍ ochrání při jarních cyklovýletech do Německa, u moře v Itálii i na lyžích v Alpách.

Cestovní pojištění mnoho Čechů využívá několikrát do roka. V létě se celá rodina pojistí před dovolenou u moře, v zimně před víkendovým lyžováním v Alpách. Během roku se však vyskytne ještě pracovní cesta do Rakouska, návštěva příbuzných na Slovensku nebo cyklovýlet spojený s nákupy v Německu. Právě při podobných kratších zahraničních pobytech už se na pojištění zapomíná. Přitom riziko úrazu je srovnatelné. Mnoho lidí navíc nesleduje pojistné podmínky a platí duplicitně za pojištění zdravotní péče, která je i v ostatních evropských zemích standardně hrazena z českého veřejného zdravotního pojištění. Celoroční EUROPOJIŠTĚNÍ od Slavia pojišťovny slouží jako doplňkové pojištění veřejného zdravotního pojištění a kryje tedy pouze ty platby, spojené se zdravotní péčí v zahraničí, které není možné hradit z veřejného zdravotního pojištění. Díky tomu může být EUROPOJIŠTĚNÍ oproti klasickému jednorázovému cestovnímu pojištění výrazně levnější. Roční pojistné vyjde pouze na 365 Kč (1 Kč na den), přitom klient je pojištěn i v případě opakovaných cest do zahraničí.

„Pokud cestujete po Evropě, jste částečně chráněni naším veřejným zdravotním pojištěním. EUROPOJIŠTĚNÍ Slavia pojišťovny, které se sjednává, jako připojištění k veřejnému zdravotnímu pojištění, pak ošetří tu část nákladů, které neuhradí zdravotní pojišťovna např. spoluúčast, stomatologickou péči nebo nákup léků v zahraničí. Cena EUROPOJIŠTĚNÍ je však mnohem nižší než běžná jednorázová cestovní pojištění pro cesty do zahraničí,“ vysvětluje Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny. EUROPOJIŠTĚNÍ pokrývá pojištění léčebných výloh, které zahrnuje také zdravotnický transport, zásahy horské služby, repatriaci či non-stop asistenční služby. Nad rámec základu si pak klienti mohou sjednat pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění zavazadel.

Proč se do zahraničí připojistit?

Jako účastník veřejného zdravotního pojištění v ČR má každý občan ve většině států Evropy nárok na zdravotnické služby, ty jsou ovšem často spojeny se spoluúčastí a poplatky. Uzavřením EUROPOJIŠTĚNÍ vznikne komplexní pojistná ochrana. Po návratu do ČR Slavia pojišťovna poskytne plnění za neodkladně podstoupené zákroky ve výši rozdílu mezi skutečnými výdaji a úhradou zdravotní pojišťovny. Roční pojistné činní pouhých 365 Kč (1 Kč na den). Cena tak odpovídá cca dvěma týdnům klasického cestovního pojištění, avšak klient je pojištěn pro všechny opakované cesty do zahraničí v rámci daného roku.

Praktické příklady pojistných událostí:

Muž onemocněl na dovolené v Bulharsku zánětem středního ucha. Na místě uhradil 1821 Kč, jeho zdravotní pojišťovna uhradila 514 Kč, zbytek byl uhrazen formou pojistného plnění ze Slavia pojišťovny. Pokud by nebyl pojištěn, tak by ho nemoc vyšla na 1307 Kč.

Žena při pobytu na Korsice onemocněla zánětem očí alergického původu. Její léčba stála 3333 Kč, zdravotní pojišťovna uhradila 2415 Kč, zbytek plnila Slavia pojišťovna. Pokud by nebyla pojištěna, tak by ji nemoc vyšla na 918 Kč.

Celoroční EUROPOJIŠTĚNÍ pro opakované cesty do zahraničí, ze kterého byla v těchto případech škoda kryta, vyšlo pouze na 365 Kč. 

Výhody EUROPOJIŠTĚNÍ

Výhodná cena – pojistné platíte výhradně za ta rizika, která veřejné zdravotní pojištění nepokrývá.

Účinnost EUROPOJIŠTĚNÍ je nepřetržitá – opakované cesty i dlouhodobé pobyty v zahraničí

Asistenční služby – nedílná součást EUROPOJIŠTĚNÍ

Varianty pojištění – pro běžnou turistiku (typ TURISTA) nebo pro sportovní aktivity a pracovní cesty (typ PROFESIONÁL)

Možnost připojištění dalších rizik – za výhodnou cenu je k EUROPOJIŠTĚNÍ nabízeno i pojištění zavazadel a odpovědnosti

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.