Neděle 25. října. Svátek má Beáta.

Čarodějnice slaví 84 procent Čechů. Jsou rizikovější než 1. máj

Pálení čarodějnic patří v ČR mezi oblíbené svátky. „Podle aktuálního průzkumu Generali slaví Filipojakubskou noc 84 procent Čechů, polovina z nich pravidelně, druhá polovina příležitostně,“ říká mluvčí pojišťovny Jiří Cívka. Ze statistik Generali také vyplývá, že 30. duben, kdy se Čarodějnice slaví, je až několikanásobně rizikovějším dnem, než následující 1. květen. Nikoliv z hlediska požárů, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale především na silnicích.

30. dubna loňského roku nahlásili klienti Generali přes 160 dopravních nehod se škodou za více než 6 milionů korun. O den později, prvního května, bylo nehod pouze 9 a škoda nepřekročila 250 tisíc korun. O rok dříve byla situace podobná.

V počtu požárů a výši škod, které způsobují, se oba dny z pohledu statistik pojišťovny Generali dramaticky neliší. Poslední dubnový den loňského roku byly v bytech a rodinných domech klientů Generali nahlášeny čtyři zásahy se škodou necelých 35 tisíc. O den později, 1. května, byly požáry dva s poloviční škodou kolem 17 tisíc korun.

Vraťme se ale k „čarodějnickému“ průzkumu. „Pálení ohně nejčastěji doprovází opékání buřtů, hry pro děti a hudební produkce, konají se však také maškarní reje, lampionové průvody a ohňostroje,“ vyhodnocuje výsledky Jiří Cívka z Generali. Nejčastěji Češi slaví společně s přáteli či chodí k ohňům, které organizují místní spolky. Vlastní oheň si zapálí jen 17 procent lidí.

Stalo se zvykem, že na vesnicích organizují oslavu a starají se o oheň místní hasičské sbory, často ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky. „Pálení Čarodějnic nejčastěji organizují hasičské sbory v obcích. Je jich přes 7000. Při těchto akcích se ustavují požární hlídky, takže je bezpečnost dostatečně zajištěna,“ uvedl Josef Nitra, mluvčí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. A dodává: „Bylo by krátkozraké hasiče obejít. Když už se nechcete zúčastnit akce, při které se obvykle sejdou všichni sousedé, a plánujete zorganizovat svou vlastní, požádejte hasiče alespoň o radu a pomoc. Přinejmenším byste měli předem informovat příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR, aby později nedošlo ke zbytečnému výjezdu k domnělému požáru.

Čísla průzkumu Generali potvrzují, že lidé vědí, že by měli pálení předem hasičům hlásit, a činí tak ve více než 70 procentech případů. Vědí také, co by se mělo pálit. V aktuálním průzkumu Generali tvrdí 94 procent lidí, že jejich čarodějnická hranice je stavěna pouze ze dřeva a ořezaných větví. Sedm procent uvádí, že oheň stráví spalitelný odpad, který navozí lidé z okolí, a jen jedno procento přiznává, že se u nich spaluje vše, co se dá, včetně starých pneumatik.

O nebezpečí úrazů či požárů samozřejmě vědí organizátoři oslav i jejich účastníci. Zajímavost z našich dějin uvádí Josef Nitra, který se o hasičskou historii dlouhodobě zajímá: „Kvůli nebezpečí požárů spojených s pálením Čarodějnic a vater na takzvané Letnice například císař Josef II. zapalování ohňů zakázal.“ V průzkumu Generali uvedlo 9 procent dotázaných, že se při těchto oslavách s úrazem setkalo. Jedna pětina respondentů uvádí jako rozšířený zvyk skákání přes oheň. Jen 5 procent lidí zažilo, že se oheň rozšířil a bylo nutno hasit. Závěrem Jiří Cívka z Generali dodává: „Dbejte na to, aby byl během pálení Čarodějnic zajištěn zvýšený dozor nad dětmi. V uvolněné atmosféře oslav tohoto tradičního svátku jim hrozí zvýšené nebezpečí úrazu.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.