Neděle 24. října. Svátek má Nina.

Carmine Di Sibio bude od 1. července 2019 novým generálním ředitelem a předsedou správní rady EY

Investice 24.01.2019 | 13:32 0 Komentářů

Příštím předsedou správní rady a generálním ředitelem společnosti EY byl s účinností od 1. července 2019 zvolen Carmine Di Sibio, který v této funkci k danému datu nahradí Marka Weinbergera.

„Pod vedením dosavadního generálního ředitele Marka Weinbergera jsme měli možnost rozvíjet se v rámci Vize 2020. Věřím, že Carmine di Sibio plynule naváže na úspěšnou Markovu práci a osobně přispěje k vytváření příznivého podnikatelského prostředí a zasadí se o podporu pozitivních změn nejen v EY, ale i ve společnosti jako takové,“ uvádí Magdalena Souček, řídící partnerka EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě, a dodává: „Firmy v dnešní době vykazují dobré hospodářské výsledky, inovace dávají vzniknout novým oborům a podnikatelé podporují neziskový sektor. EY je významnou součástí tohoto světa, protože naše služby výrazně přispívají k posilování důvěry v globální ekonomiku a jejích příznivých projevů.“

Di Sibio je od roku 2013 globálním ředitelem pro služby klientům a odpovídá za provádění strategie celé poradenské sítě. Nese tak nemalé zásluhy na tom, že tržby EY dosáhly v uplynulém roce bezmála 35 mld. amerických dolarů, přičemž v jejích členských firmách dnes ve více než 150 zemích působí přes 270 tisíc odborníků. Kromě toho Di Sibio plně odpovídá za čtveřici geografických oblastí, do nichž jsou členské společnosti sdruženy a rovněž za čtyři divize odborných poradenských služeb. Sehrál zásadní roli v prosazování inovačních přístupů v rámci EY, včetně řízení investic do moderních technologií v celkovém objemu 1 mld. amerických dolarů. Patří ke klíčovým strůjcům strategie EY týkající se uzavírání akvizic a aliancí, jejichž prostřednictvím se společnosti podařilo získat značné zdroje a možnosti v řadě nových a moderních odvětví.

Di Sibio je rovněž spolupředsedou globálního programového výboru EY pro různorodost a otevřenost pracovního prostředí, který shromažďuje rozličné názory, perspektivy a kulturní hodnoty a snaží se maximalizovat jejich potenciál ve vztahu k fungování firmy. Uvedená činnost je stěžejní z hlediska budování vysoce výkonných a profesionálních týmů.

Do EY nastoupil Di Sibio v roce 1985 a jako partner odpovědný za odborné poradenské služby, tj. audit a podnikové poradenství, dohlížel na kvalitu služeb poskytovaných nejvýznamnějším klientům z finančního sektoru. Byl rovněž předsedou výkonného orgánu EY pro zajišťování odborných služeb na globálním trhu finančních služeb a vedoucí partner regionu Severní, Střední a Jižní Ameriky pro divizi finančních služeb, kde stál u zrodu portfolia služeb pro řízení rizik a plnění regulačních požadavků. Vykonává rovněž činnost autorizovaného účetního.

Mark Weinberger, který letos v červenci vedoucí post opustí, u příležitosti jmenování Di Sibia prohlašuje: „Carmine je mimořádným a vnímavým lídrem, s nedocenitelnými zkušenostmi na poli auditu i s poskytováním profesionálních služeb našim nejvýznamnějším klientům. Chápe význam rozmanitého a otevřeného pracovního prostředí a dokáže lidi motivovat k maximálním výkonům. Domnívám se, že organizace učinila skvělou volbu a Carmine bude v tomto období plném změn člověkem na svém místě a přesně tím předsedou správní rady a generálním ředitelem EY, jakého potřebujeme.“

Di Sibio dodává: „Je mi ctí, že jsem byl vybrán, abych vedl tuto prestižní organizaci, jejíž součástí jsem již více než 33 let. Způsob, kterým přispíváme k posilování důvěry v kapitálové trhy, jakož i podíl každého z nás na vytváření lepšího prostředí pro zaměstnance, klienty i širší společnost, to vše jsou věci, na které jsem skutečně pyšný. Spolupracovat s Markem i nejužším vedením na utváření a prosazování firemní strategie Vision 2020 v uplynulých šesti letech pro mě znamenalo výjimečnou příležitost. Těším se, že budu tento odkaz dále rozvíjet a stavět na pevných základech, jimiž naše mezinárodní poradenská síť disponuje.“

Weinberger z pozice předsedy správní rady a generálního ředitele EY vedl transformaci společnosti a zasadil se o její adaptaci na rychle se měnící podmínky trhu. Za jeho působení dosáhla organizace složené roční míry růstu příjmů ve výši 8,5 %, resp. nárůstu tržeb o 50 %. Celkový počet zaměstnanců přitom v daném období vzrostl o více než 100 tisíc, včetně zhruba dvaceti tisíc pracovníků zabývajících se správou dat a analytickými nástroji, resp. dvou tisíc specialistů na tuto oblast.

Na globální úrovni se Weinbergerovi podařilo prosadit závazek „vytvářet lepší prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost“ a nastolit úspěšný směr, jímž se EY v současné době ubírá. V rámci organizace vytvořil kulturu vysoce výkonných pracovních týmů a zaměřil se na rozvoj dovedností našich zaměstnanců. Zasloužil se rovněž o prosazování různorodosti na všech úrovních a celkově otevřenější pracovní prostředí, vyšší zastoupení žen i pracovníků z rozvíjejících se zemí na pozici partnerů, snížení fluktuace kvalifikovaných zaměstnanců a prosadil různorodější složení globálního výkonného orgánu EY (Global Executive). Na post předsedy správní rady a generálního ředitele EY byl Weinberger zvolen v roce 2012, přičemž členem globálního výkonného orgánu byl uplynulých 12 let.

Tisková zpráva EY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.