Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Burzovní rozhodčí soud v novém

Burzovní rozhodčí soud (BRS) působící při Burze cenných papírů Praha výrazně inovuje svoji činnost a prochází celou řadou změn s ambicí stát se moderní rozhodčí institucí, která nemá v České republice konkurenci.

  • Nová pravidla inspirovaná předními světovými rozhodčími institucemi
  • Spolupráce s předními odborníky z renomovaných advokátních kanceláří
  • Nové vysoké požadavky na rozhodce

Předsednictvo Burzovního rozhodčího soudu schválilo nové předpisy, které byly v souladu se zákonem o rozhodčím řízení publikovány v obchodním věstníku. Hlavním cílem obměny předpisů je modernizace procesních pravidel fungování soudu tak, aby mohl poskytnout alternativu mezinárodními rozhodčím soudům, které řeší řadu významných sporů tuzemských subjektů.

Rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha byl zřízen zejména za účelem rozhodování sporů vzešlých z burzovního obchodování, ale jeho činnost je výrazně širší a vztahuje se i na rozhodování sporů mimo toto vymezení, pokud si strany pro řešení sporu vyberou rozhodčí řízení.

Na přípravě nových předpisů spolupracovali přední specialisté z renomovaných advokátních kanceláří specializující se na rozhodčí řízení. Nové předpisy mají za cíl učinit BRS moderním rozhodčím místem pro řešení právních sporů.  Při jejich revizi byl mimo jiné kladen velký důraz na nastavení vysokých etických pravidel rozhodců, jejich nezávislost a rovněž i modernizaci procesních pravidel upravujících postup v řízení.

„Rozhodli jsme se vyslyšet požadavek významných domácích a mezinárodních institucí na vytvoření kvalitního rozhodčího prostředí v České republice. Předpokládáme, že Burzovní rozhodčí soud bude řešit část sporů mezi renomovanými subjekty na domácí scéně a ušetří tak zúčastněným prostředky za poměrně nákladnou mezinárodní arbitráž“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Bližší informace o Burzovním rozhodčím soudu jsou k dispozici na stránkách www.pseac.org. Zde lze v přehledné formě nalézt veškeré dokumenty, předpisy a zejména pak jmenný seznam akreditovaných rozhodců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.