Pátek 25. září. Svátek má Zlata.

Březnová nabídka fondů ČSOB

Investice ČSOB 07.03.2012 | 11:01 0 Komentářů

ČSOB svým klientům přináší v březnu řadu nových investičních příležitostí. Fondy jsou dobrým způsobem zhodnocení volných peněžních prostředků a mezi klienty ČSOB jsou poměrně oblíbené. Do nabídky se dostanou dvě nové tranše životního pojištění navázané na fond, resp. investici do státních dluhopisů – Maximal Invest ČSOB Life Invest Úrokový click 1 a Maximal Invest ČSOB Slovenských dluhopisů 1. V nabídce bude rovněž nový samostatný zajištěný fond Global Partners ČSOB Fixovaný click 20.

„Rok 2011 byl velmi turbulentní a světová ekonomika zaznamenala četné propady. I přesto se ČSOB v prodeji zajištěných fondů držela na předních příčkách. Situace na dnešních trzích se stabilizuje a je také více nakloněna jednorázovým investicím. Úrokové míry jsou na svých minimech a dá se předpokládat jejich růst. Proto jsme se rozhodli klientům nabídnout nové produkty s potenciálem vyššího zhodnocení než termínované vklady či spořicí účty,“ říká Jan Barta, člen představenstva ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost.  

Maximal Invest ČSOB Life Úrokový click 1 je životní pojištění s jednorázovou investicí s průměrným až nižším stupněm rizika. Výnos je navázán na výkonnost podkladového fondu, která je spjata s očekávaným růstem úrokových sazeb, jež jsou v současné době na historickém minimu. Každý rok se fond zaklikne a připíše se výnos v závislosti na hodnotě pětileté úrokové sazby. Celkový výnos fondu se ke dni splatnosti bude pohybovat v rozmezí 12,5 % až 30 %.

Maximal Invest ČSOB Slovenských dluhopisů 1 je určen pro klienty, kteří chtějí investovat do životního pojištění s pevným výnosem a preferují kratší investiční horizont. Investiční období je 3 roky a téměř 5 měsíců. Výnos je vázán na výkonnost slovenského státního dluhopisu a celkové zhodnocení ke dni splatnosti činí 8,48 % (tj. 2,42 p. a.).

Global Partners ČSOB Fixovaný click 20 je zajištěný fond s nízkou mírou rizika investice. Výnos fondu je vázán na koš 30 světových akcií. Investiční období je 5 let a 7 měsíců a je rozděleno na roční mezidobí. V prvním období fond připíše fixní výnos 2,5 %. Ve 2. až 5. období je výnos dán průměrným výnosem akcií v koši proti počáteční hodnotě. Konečný výnos fondu se pohybuje mezi 2,5 % a 26,5 %.

Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Pro zajištěné fondy platí, že vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je zajištěno ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Investiční životní pojištění se liší od tradičních produktů životního pojištění. Investicí se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní/alokační poplatek. Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost podkladového aktiva v budoucnu. Výnosy životního pojištění se odvíjí od výkonnosti podkladového aktiva. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Na tyto produkty se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie. Vyplacení vložené investice a výnosu se vztahuje pouze ke splatnosti podkladových aktiv a je podmíněno splněním závazků emitentů či protistran ve vztahu k podkladovým aktivům, resp. aktivům v majetku fondu, jestliže je podkladovým aktivem fond.

Bližší informace se dozvíte na pobočkách ČSOB.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.