Čtvrtek 28. ledna. Svátek má Otýlie.

Bankroty podnikatelských subjektů – březen 2017

Investice 10.04.2017 | 11:19 0 Komentářů

V březnu 2017 bylo vyhlášeno 68 bankrotů obchodních společností (o 14 méně než v únoru) a 700 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 187 více než v únoru).

V  březnu bylo zároveň podáno 126 návrhů na bankrot obchodních společností (o 9 méně než v únoru). Zároveň bylo podáno 817 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 151 více než v únoru).

V období od dubna 2016 do března 2017 bylo vyhlášeno 926 bankrotů obchodních společností. To je o 14 méně než v předchozím období. V posledních 12 měsících bylo dále vyhlášeno 6 985 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 707 méně než v předchozím období). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 1 % a počet bankrotů fyzických osob podnikatelů o 9 %. Počet oddlužení fyzických osob podnikatelů za posledních 12 měsíců se meziročně snížil o 8 % na 6 457 (pokles o 530). Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů po odpočtu oddlužení se meziročně snížil o 25 % na 528 bankrotů oproti 705 bankrotům v předešlém období.

V posledních 12 měsících bylo podáno 1 696 návrhů na bankrot obchodních společností (o 280 méně než v předchozím období) a 8 651 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 1 049 méně než v předchozím období). Meziročně se snížil počet návrhů na bankrot obchodních společností o 14 %, a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů o 11 %.

Z hlediska hlavních odvětví bylo v březnu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (16 bankrotů), ve stavebnictví (15 bankrotů) a v  průmyslu (10 bankrotů). Nejméně naopak v odvětvích doprava, skladování, CK (1 bankrot), ostatní služby (3 bankroty) a v segmentu ubytování a skladování (3 bankroty).

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví obchod (233 bankrotů), stavebnictví (158 bankrotů) a průmysl (156 bankrotů), nejméně to bylo v odvětví zemědělství a dobývání (31 bankrotů) a doprava, skladování, CK (41 bankrotů) a ubytování a stravování (43 bankrotů).

Meziročně se počet bankrotů obchodních společností ve většině odvětví snížil. Jejich počet vzrostl ve čtyřech odvětvích. Jsou jimi nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (+31 %), stavebnictví (+24 %), obchod (+ 5 %) a ubytování a stravování (+ 4 %). Nejvíce se počet bankrotů snížil v průmyslu (- 24 %), v dopravě, skladování, CK (- 15 %) a ve službách převážně pro podniky (- 15 %).

Na 10 000 obchodních společností připadlo v posledních 12 měsících v průměru 19,5 bankrotu. Nejvíce to bylo ve stavebnictví (38,4 bankrotu) a v průmyslu (29,8 bankrotu). Nejméně potom odvětví ostatní služby (12,3 bankrotu) a ve službách převážně pro podniky (13,1 bankrotu).

V březnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (19 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (11 bankrotů). Po jednom bankrotu bylo vyhlášeno v Královéhradeckém a v Plzeňském kraji.

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (360 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (127 bankrotů). Nejméně to bylo v Karlovarském kraji (17 bankrotů) a na Vysočině (18 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil v 8 krajích, v 5 krajích se zvýšil a v jednom stagnoval. Největší nárůst zaznamenal Karlovarský kraj (+ 55 %), Liberecký kraj (+ 20 %) a Ústecký kraj (+ 15 %). Nejrychleji se počet bankrotů snížil v Jihočeském kraji (- 32 %) a v Královéhradeckém kraji (- 20 %).

Po přepočtu na 10 000 obchodních společností bylo v uplynulých 12 měsících nejvíce bankrotů vyhlášeno v Libereckém kraji (24,4 bankrotu) a v Jihočeském kraji (24,3 bankrotu). Nejméně naopak v Karlovarském kraji a v Plzeňském kraji (shodně 16,8 bankrotu).

Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v březnu nejčastěji vyhlašovány v Ústeckém kraji, kde jich bylo vyhlášeno celkem 84, a v Moravskoslezském kraji, kde šlo o 78 bankrotů. Nejméně to naopak bylo ve Zlínském kraji (17 bankrotů), v Plzeňském kraji (30 bankrotů) a na Vysočině (30 bankrotů).

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (926 bankrotů) a ve Středočeském kraji (781 bankrotů). Nejméně to bylo v kraji Vysočina (238 bankrotů) a ve Zlínském kraji (255 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil ve všech krajích kromě Jihomoravského kraje (+ 9 %) a Libereckého kraje (+ 2 %). Nejvíc se jejich počet snížil ve Zlínském kraji (‑ 19 %) a ve Středočeském kraji (- 17 %).

Tisková zpráva CRIF – Czech Credit Bureau

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.