Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand.

Bankovnictví v březnu: Opět dobrý ročník?

Investice 14.06.2019 | 14:14 0 Komentářů

Zveřejněná data bank a souhrnné výsledky za bankovní trh potvrzují očekávání. Rok 2019 bude pravděpodobně další „dobrý ročník“ pro české bankovní domy.

Zisk v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl výše 18,3 mld. Kč, přičemž meziročně došlo jen k mírnému nárůstu o 126 mil. Kč (+0,7 %). Ale jedná se opět o historický výsledek (s výjimkou roku 2017, který byl ale ovlivněn mimořádnými dividendami). Stručně by šlo letošní start bankovního sektoru charakterizovat jako raketový růst čistých úrokových výnosů (meziroční efekt +5,5 mld. Kč), dramatický pokles výnosů z obchodování (-3,5 mld. Kč) a růst provozních nákladů (-1,6 mld. Kč).

Hlavním tahounem výkonnosti celého sektoru tak byl čistý úrokový výnos, který dosáhl 36 mld. Kč (30 mld. Kč v roce 2018). Výsledek byl především ovlivněný zvyšováním úrokových sazeb ČNB (například u 2T repo sazby došlo od ledna 2018 ke zvýšení z 0,5 % na 1,75 %).

Úrokový výnos pozitivně ovlivnil také segment firemních úvěrů, a to díky kombinaci rostoucích objemů (meziročně +6,2 %) a růstu úrokových sazeb. Jeho celkový příspěvek k meziroční změně čistého úrokového výnosu byl více než 2,5 mld. Kč. Naopak úrokový výnos úvěrového portfolia domácností zaznamenal další meziroční pokles ve výši cca 0,3 mld. Kč, kdy růst objemů (+7,2 %) byl plně vykompenzován pokračujícím poklesem sazeb. Především průměrná sazba na portfoliu úvěrů na spotřebu meziročně klesla o 0,8 % na 9,7 %. Pozitivní správou pro banky je naopak stabilizace výnosnosti u portfolia úvěrů na bydlení na hodnotě 2,5 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí zaznamenal meziročně pokles o 238 mil. Kč, došlo nejen k poklesu přijatých poplatků od klientů, ale i k růstu poplatků placených bankami (především poplatky zprostředkovatelům finančních produktů či poplatky z karetních operací).

Výnos z obchodování (trading income) letos podle očekávání také klesl o 3,5 mld. Kč a byl ovlivněn mimořádným výsledkem loňského roku, mimo jiné z FX operací.

Na straně nákladů se plně projevila nejen aktuální situace na trhu práce (personální náklady bankovního sektoru vzrostly o 671 mil. Kč; +7 %), ale i investiční aktivita bank například do digitalizace (meziroční nárůst odpisů o 960 mil. Kč; +51 %). Celkové provozní náklady trhu tak vzrostly o 1,6 mld. Kč.

Díky ekonomické kondici našeho hospodářství přináší potěšující hodnoty vývoj tvorby opravných položek k úvěrům. Ta sice meziročně vzrostla o 507 mil. Kč, ale rizikové náklady jsou stále v relativním vyjádření na minimální úrovni (tvorba opravných položek z objemu poskytnutých úvěrů je v ročním vyjádření na úrovni 0,1 %).

Analýza výsledků jednotlivých bank a jejich podílu na meziročním nárůstu zisku celého sektoru (tj. 126 mil. Kč) indikuje rostoucí roli „vyzývatelských“ bank. Mimo jiné, jejich podíl na sektorovém zisku vzrostl meziročně z 3,5 % na 5 %. Meziroční nárůst ziskovosti bankovních skupin:

–      TOP 6 bank: +713 mil. Kč (+5 %),

–      vyzyvatelské banky: +304 mil. Kč (+48 %)

–      stavební spořitelny: -38 mil. Kč (-5 %),

–      pobočky zahraničních bank: -514 mil. Kč (-43 %),

–      ostatní banky: -338 mil. Kč (-18 %).

Roman Lux
Assistant Director

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.