Úterý 15. června. Svátek má Vít.

AXA ROZUMÍ SVÝM KLIENTŮM. ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI SPRAVOVÁNÍ SMLUV ON-LINE PŘES OSOBNÍ ÚČET MOJE AXA

Pojištění 22.06.2016 | 18:49 0 Komentářů

Vyřídit si úřední záležitosti během běžného pracovního dne bývá někdy nadlidský výkon. AXA svým klientům rozumí. Po úpravě provozních hodin zákaznického servisu během pracovních dnů v čase od 8:00 do 18:00 zavádí nové možnosti při správě smluv prostřednictvím on-line osobního účtu na stránce www.axa.cz v sekci Moje AXA. Klienti tak mají nejen přesný přehled o svých smlouvách, ale nově také možnost měnit kontaktní nebo osobní údaje či uskutečnit přestup v rámci penzijních fondů. (Tisková zpráva: AXA)

Kvůli změně kontaktních údajů už klienti AXA nemusí chodit osobně na pobočku anebo je aktualizovat za pomoci pracovníka v call centru. Změny je možné realizovat už také přes internet pomocí přihlášení se do osobního účtu v části Moje AXA na stránce společnosti. K plánovaným změnám jim tak stačí zadat pouze číslo smlouvy a přidělený PIN kód, který si mohou vygenerovat sami na webové stránce (pokud na smlouvě uvedli svůj e-mail a mobilní číslo) anebo o něj požádat prostřednictvím AXA linky. Po úspěšném přihlášení mohou zrealizovat požadované úpravy.

Našim cílem je zjednodušit komunikaci s klientem a přinést mu nové, moderní nástroje, které by mu ušetřily čas a zároveň poskytly všechny potřebné informace k jednotlivým smlouvám a pojištěním, které u nás uzavřel,“ říká Karel Žyla, manažer PR a komunikace AXA v ČR a SR.     

Současná generace klientů AXA stále více upřednostňuje komunikaci v on-line prostředí. AXA tyto trendy dlouhodobě sleduje, vyhodnocuje a na základě výsledků vytváří funkční multikanálový distribuční model, který požadavky klientů zohledňuje. „Je jen na klientovi, který způsob komunikace s naší pojišťovnou si vybere. Všechny distribuční kanály u nás jsou propojené a informace jsou sdílené,“ vysvětluje Karel Žyla.         

Digitalizace služeb v pojišťovnictví přináší i další výhody. Příkladem je elektronické zpracování smluv, které významně spoří náklady na tisk, ale také na archivaci dokumentů. Zapadá též do konceptu společenské odpovědnosti AXA, jehož neoddělitelnou součástí je ochrana životního prostředí. „V rámci iniciativy Go Green and Digital AXA svým klientům nabízíme nejen možnost přechodu z papírové komunikace na digitální. Umožňujeme jim komunikovat on-line prostřednictvím osobního účtu na www.axa.cz/moje-axa, kde kdykoliv získají přehled o svých smlouvách či financích, u vybraných produktů s nimi dokonce mohou aktivně zacházet a přesouvat finanční prostředky,“ dodává Karel Žyla.  

On-line osobní účet nabízí klientům:

Při životním pojištění

 1. Klient získává přehled o nastavení smlouvy

 2. V případě investičního životního pojištění získává klient přehled o investicích a příspěvcích

 3. Klient může realizovat změny všech osobních údajů on-line, bez nutnosti cokoliv papírově podepsat 

V kategorii penze

 1. Klient získává přehled o nastavení smlouvy

 2. Klient získává přehled o investovaných penzijních příspěvcích

 3. Klient může realizovat přestupy mezi fondy

 4. Může si též přesunout naspořené prostředky do jiného fondu/fondů 

 5. Může realizovat změny všech osobních údajů on-line, bez nutnosti cokoliv papírového podepsat 

V oblasti neživotního pojištění (pojištění domova, auta) 

 1. Klient získává přehled o nastavení smlouvy

 2. Může realizovat změny kontaktních údajů on-line 

V kategorii podílové fondy 

 1. Klient získává přehled o nastavení smlouvy i o investicích

 2. Po podepsání žádosti o rozšíření přístupu k aktivním operacím má klient možnost přímo ve svém osobním účtu disponovat s podílovými listy nakoupenými na základě rámcové smlouvy (tj. nákup a odkoupení podílových listů) 

 3. Může realizovat změny kontaktních údajů on-line

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.