Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

AXA I TENTO ROK PODPOŘÍ BEZPEČNOST DĚTÍ NA CESTÁCH DO ŠKOLY

Pojištění 29.01.2015 | 11:37 0 Komentářů

Grantový program Na zelenou, který podporuje bezpečnost dětí na cestě do školy, vstupuje již do devátého ročníku. Každá škola, školka či vzdělávací instituce tak může získat až 70 tisíc korun na zlepšení dopravní bezpečnosti ve svém okolí. (Tisková zpráva: AXA)

Na zelenou poutavým a interaktivním způsobem seznamuje žáky a studenty s problematikou bezpečnosti a šetrnými způsoby dopravy. Kromě doplňkových aktivit, jako jsou besedy s policisty či dopravní osvěta, se totiž děti účastní i odborných činností: osobně zmapují dopravní zvyklosti uvnitř školy i dopravu v jejím okolí a navrhnou opatření, jak situaci zlepšit. Uzávěrka žádostí je 27. února 2015, vyhlašovatelem grantu je Nadace Partnerství, generálním partnerem finanční skupina AXA. 

„Program je postaven tak, aby vedl děti k zájmu o veřejné záležitosti. Žáci se například učí spolupracovat s odborníky či prosazovat své náměty u místních zastupitelů. To vše vede děti k poznání, že spoustu na první pohled velmi složitých věcí mohou samy ovlivnit i přesto, že jsou ještě školou povinné,“ shrnuje hlavní přínosy projektu Radek Patrný, koordinátor Nadace Partnerství. Metodika grantového programu Na zelenou je převzata z Velké Británie.

Hlavními výstupy Na zelenou jsou školní plán mobility, tedy dlouhodobá strategie podpory a rozvoje šetrné a zdravé dopravy dětí a zaměstnanců, a mapa nebezpečných míst v okolí školy. Při jejich tvorbě se žáci učí sbírat a hodnotit potřebná data a prosazovat nová opatření do praxe. Většina škol si rovněž nechává dopravními inženýry na základě map nebezpečných míst zpracovat odbornou dopravní studii, kterou děti na konci projektu předají vedení svého města či obce s žádostí o realizaci. 

Na zelenou je program velmi flexibilní a školy si mohou jeho obsah přizpůsobit podle svých potřeb. Přidělené finance totiž nemusí putovat jen na plány či studie, ale i na pořádání doprovodných akcí či nákup prostředků na podporu bezpečné a zdravé dopravy. „Velký zájem je o pořádání cyklovýletů, výtvarných a znalostních soutěží nebo o pořízení cyklistického vybavení či přístřešků na kola,“ vypočítává Radek Patrný.   

Hlavním partnerem Na zelenou je letos opět společnost AXA. „Na grantovém programu spolupracujeme s Nadací Partnerství již od prvního ročníku. Těší nás, že o program je mezi školami stále větší zájem a že se s naším přispěním podařilo zvýšit bezpečnost cesty do školy řadě dětí napříč Českou republikou,“ říká Karel Žyla, manažer PR a interní komunikace finanční skupiny AXA. 

Od spuštění grantového programu v roce 2007 bylo skrze více než 90 podpořených projektů přerozděleno přes 5,9 milionu korun. Podrobný přehled všech podpořených škol je k dispozici na webových stránkách Nadace Partnerství.

O programu Na zelenou 2015

 • Program je určen pro všechny typy škol, školek a vzdělávacích institucí (vč. zájmových kroužků)
  z celé ČR.

 • Uzávěrka přihlášek: 27. 2. 2015

 • Zveřejnění seznamu podpořených projektů:  20. 3. 2015

 • Ukončení realizace projektů: prosinec 2015

 • Více informací: http://www.nazelenou.cz

Program Na zelenou v letech 2007 – 2014 v číslech

 • Podpořených projektů celkem: více než 90

 • Počet dětí zapojených do projektů: cca 20 500

 • Celková výše přerozdělených prostředků příjemcům:  5,9 milionu Kč

 • Databáze podpořených projektů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.