Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

AXA Česká republika a Slovensko se připojila k iniciativě OSN #HeForShe

Skupina AXA dlouhodobě investuje do prostředí, které podporuje rovné příležitosti a rovnost pohlaví. U příležitosti letošního Mezinárodního dne žen se zapojila do globální iniciativy Organizace spojených národů (OSN) #HeForShe. Za každého svého zaměstnance, který iniciativě #HeForShe vyjádří veřejně podporu, věnuje 2 eura na konto neziskové organizace PLAN International. Ta prosazuje práva dětí a rovné příležitosti pro dívky ve více než 75 zemích světa. Skupina AXA se zavázala dosáhnout do roku 2023 rovného zastoupení pohlaví na všech úrovních.

„Aktivní prosazování diverzity a rovných příležitostí vnímáme v AXA jako samozřejmost a také klíč k tomu, aby naše podnikání bylo dlouhodobě udržitelné a naše finanční skupina patřila k lídrům ve svém oboru. Definuje základy otevřené firemní kultury, která je atraktivní pro ty nejlepší talenty. Odlišné úhly pohledu a rozdílná prostředí, ze kterých kolegové a kolegyně v týmech pocházejí, podporují inovace. Tento přístup je zárukou, že dokážeme vnímat naše klienty a jejich potřeby, abychom pro ně mohli být skutečným partnerem,“ uvedl Robert Gauci, CEO AXA Česká republika a Slovensko, na svém Twitterovém účtu.

Skupina AXA po celém světě tento týden vyzvala své zaměstnance, aby se zapojili do iniciativy #HeForShe vyhlášené Organizací spojených národů. Za každého zaměstnance, který na svých sociálních sítích nasdílí svou fotografii deklarující závazek podporovat rovné příležitosti můžu a žen, přispěje dvě eura na konto neziskové organizace PLAN International, a to až do celkové částky 20 tisíc euro.

HeForShe je globální hnutí Organizace spojených národů podporující rovnost pohlaví. Je výzvou pro všechny, kteří chtějí vyjádřit svou solidaritu s právy žen z celého světa. Muži v této iniciativě nehrají druhé housle, ale společně s ženami rozvíjejí podnikání, vychovávají děti a vracejí svůj dluh společnosti. Díky ambasadorce hnutí Emmě Watson svou podporu vyjádřily již miliony mužů včetně hlav států a ředitelů velkých korporací, kteří inspirovali další, aby udělali to samé.

Skupina AXA vnímá diverzitu a rovné příležitosti pro všechny jako nezbytnou podmínku udržitelnosti svého podnikání. Podpoře rovných příležitostí se věnuje dlouhodobě. V prosinci loňského roku podepsal Thomas Buberl, generální ředitel skupiny AXA, 7 principů, jak prosazovat genderovou rovnost v řízení lidských zdrojů ve firmách ve znění prosazovaném OSN. K jejich naplnění realizuje skupina AXA konkrétní kroky. Příkladem je veřejný závazek dosáhnout do roku 2023 stejného zastoupení mužů a žen na všech úrovních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.