Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

Avast zveřejňuje finanční výsledky za H1/2021

Hlavní finanční ukazatele:

 • Dobrá celková výkonnost v souladu s očekáváním představenstva firmy

 • Upravený objem fakturace (billings) dosáhl výše 482,7 mil. USD tedy vzrostl  o 2,9 % při aktuálních měnových kurzech (organický růst 0,9 %)

 • Upravené tržby činily 471,3 mil. USD tedy vzrostly o 8,8 % při aktuálních měnových kurzech (organický růst 10,4 %)

 • Upravené tržby ze segmentu Consumer Direct vzrostly na 401,6 mil. USD, tedy o 15 % při aktuálních měnových kurzech (organický růst 13,9 %)

 • Upravený ukazatel EBITDA vzrostl o 11,9 % na 270,2 mil. USD; upravená EBITDA marže činila 57,3 % (nárůst o 159 bazických bodů)

 • Konečná dividenda vyplacená v červnu 2021 byla ve výši 11,2 centů na akcii; celková dividenda za rok činila 16,0 centů na akcii, což představuje nárůst o 8,8 %

Hlavní provozní a strategické ukazatele:

 • Za prvních šest měsíců roku 2021 se počet platících zákazníků v segmentu Consumer Direct zvýšil o 1,5 % na 16,72 mil. Průměrný podíl licencí na zákazníka (APPC) vzrostl o 0,8 % na 1.42, průměrný podíl tržeb na zákazníka (ARPC) o 4,4 % na $47.61.

 • S rostoucí dynamikou konkurenčního trhu se investice znovu zaměřily na marketingové a další iniciativy v oblasti top-of-the-funnel, které mají podpořit zapojení, získání a udržení zákazníků, což bude ve střednědobém horizontu vyžadovat vyšší úroveň investic.

 • Míra udržení zákazníků pro segment stolních počítačů byla na úrovni 69 %, což je o 4 procentní body více od IPO, a to díky strategiím společnosti Avast pro udržení zákazníků. Obnovení licencí v prvním pololetí zaznamenalo pouze mírné zhoršení v kohortě „Covid“ a vykazuje znaky dalšího možného zlepšení.

 • Nabídka služeb na ochranu soukromí byla dále vylepšena. Služba AntiTrack těžila z přepracování uživatelského prostředí. Služba BreachGuard byla vylepšena o funkci „Identity Assist“, která nabízí řešení proti krádeži identity a asistenci při podvodech.

 • Pokračovala úspěšná realizace globální růstové strategie, kdy se zvýšil počet zákazníků v segmentu stolních počítačů jak na zavedených trzích, tak v cílových málo penetrovaných zemích, včetně Ukrajiny o 17 %, Ruska o 7 % a Mexika o 5 %.

 • Uvedení inovativního integrovaného řešení Avast One na trh je plánováno na druhou polovinu letošního roku v souladu s očekáváním.

 • Společnost Avast pokračovala v rozšiřování své nabídky pro malé a střední podniky prostřednictvím produktových inovací, zejména uvedením nového řešení Avast Business Hub, nejmodernější integrované bezpečnostní platformy.

 • V rámci rozvoje své obchodní strategie v oblasti identity společnost Avast jmenovala dva vedoucí pracovníky: nového senior viceprezidenta a generálního manažera pro identitu Charlese Waltona a globálního ředitele pro firemní rozvoj Paula Cartera.

 • Představenstvo firmy zřídilo novou komisi pro bezpečnost a ochranu soukromí, která zajišťuje dohled nad strategií skupiny v oblasti bezpečnosti informací, bezpečnosti dat, správy dat a správy ochrany soukromí.

CEO Avastu Ondřej Vlček výsledky komentuje takto:

„V souladu s očekáváním představenstva s potěšením oznamujeme, že výsledky skupiny za první pololetí roku 2021 jsou silné, a to i při porovnání s dobrými výsledky z předchozího roku. Skupina dosáhla dvouciferného organického růstu tržeb a udržela si vysokou úroveň ziskovosti s upravenou marží EBITDA na úrovni 57,3 %.

Do druhé poloviny roku se díváme optimisticky a s očekávanou normalizací trendů ve srovnatelném období předpokládáme opětovnou akceleraci růstu ukazatele objemu fakturací (billings). Podle očekávání plánujeme v druhé polovině roku uvést na trh náš nový vlajkový produkt Avast One a chceme se soustředit na zvýšení zapojení zákazníků, získávání nových a jejich udržení, což si ve střednědobém horizontu vyžádá vyšší investice do výzkumu a vývoje, inovací a marketingu.”

Výhled:

Výhled organických příjmů skupiny pro letošní rok zůstává na horní hranici 6-8% růstu. Očekává se, že upravená skupinová marže EBITDA v roce 2021 zůstane v porovnání s rokem 2020 zhruba stejná, zejména kvůli zvýšeným nákladům na získávání uživatelů a zákazníků a podstatně vyšším marketingovým výdajům v souvislosti se zaváděním produktu Avast One v druhé polovině roku. Očekává se, že zvýšené výdaje na získávání zákazníků budou pokračovat i v roce 2022, protože společnost rozšiřuje povědomí o své značce a nových vedoucích produktech, jako je Avast One.

Navrhovaná fúze společnosti Avast plc se společností NortonLifeLock Inc.

Dne 10. srpna 2021 představenstva společností NortonLifeLock, Inc. („Norton“) a Avast plc („Společnost“) dosáhly dohody o podmínkách navrhované fúze Společnosti se společností Norton, a to formou doporučené nabídky společnosti Nitro Bidco Limited, dceřiné společnosti ve stoprocentním vlastnictví společnosti Norton, na celý vydaný a vydávaný kmenový akciový kapitál Společnosti („Fúze“). Předpokládá se, že Fúze bude provedena prostřednictvím soudem schváleného plánu uspořádání podle části 26 zákona o společnostech. Další podrobnosti týkající se nabídky společnosti Norton, včetně nabídkové ceny a podmínek, jsou uvedeny v oznámení, které společnost Norton učinila dne 11. srpna 2021 v souladu s pravidlem 2.7 City Code on Takeovers and Mergers.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.