Středa 20. ledna. Svátek má Ilona.

Atradius narostl meziročně o 19 %, výsledky z předešlého roku překonala pojišťovna i v Česku

Pojištění 10.03.2017 | 18:13 0 Komentářů

Společnost Atradius zveřejnila své výsledky za rok 2016. V celosvětovém měřítku její příjmy vzrostly o 3 %, výsledek technického účtu se pak zvýšil ve srovnání s rokem 2015 o 15,5 % na 370,4 mld. eur. V České republice je předepsané hrubé pojistné srovnatelné s rokem 2015, hospodářský výsledek v roce 2016 je ovlivněn rozpuštěním vyrovnávací rezervy.

Atradius pokračuje v investicích do nových technologií a využívání příležitostí, které nabízí měnící se trhy jednotlivých zemí. Strategie společnosti je zakotvena v široké distribuční síti zprostředkovatelů poskytujících rozsáhlý servis, který hraje klíčovou roli v rozhodování jejích klientů.

 „Rok 2016 byl pro Atradius dalším silným obdobím. Dokázali jsme zefektivnit naše fungování a vylepšit tak strukturu celkových nákladů. Rok od roku nabízíme našim klientům a partnerům lepší služby, pravidelně aktualizované informace o odběratelích, podporu při vymáhání pohledávek a rychlou likvidaci v případě škod. To vše se odráží ve vysoké míře udržitelnosti zákazníků – u Atradius zůstává přes 93 % klientů,“ říká Isidoro Unda, předseda správní rady Atradius.

 Česká pobočka Atradius předepsala pojistné za více než 287 milionů

 Předepsané hrubé pojistné za rok 2016 činilo v případě české pobočky Atradius 287,5 milionu korun. Předpis pojistného Atradius v Česku je tak srovnatelný s rokem 2015, v něm činilo předepsané pojistné 284,2 milionu korun. „Hospodářský výsledek před zdaněním činí 64  milionů korun“, komentuje generální ředitelka pojišťovny Atradius v ČR Markéta Stržínková,  „z toho činí téměř 44 mil. Kč jednorázově rozpuštěná vyrovnávací rezerva pro nepotřebnost. Hospodářský výsledek byl silně ovlivněn řadou významnějších insolvencí v oblasti spotřebního zboží a strojírenství u odběratelů na území České republiky,” doplňuje srovnání Stržínková.

 Celosvětové výsledky Atradius ukazují pozitivní směřování.

Tisková zpráva společnosti Atradius

 

Klíčové ukazatele celosvětově (EUR ,000):

2016

2015

% změna

Předepsané pojistné

1,557,588

1,537,005

1.3%

Služby a další příjmy

203,079

180,754

12.4%

Celkový příjem

1,760,667

1,717,759

2.5%

Hrubé pojistné plnění a hrubé provozní náklady

(1,314,538)

(1,337,813)

–1.7%

Investiční výnos

44,968

36,016

24.9%

Provozní výnosy před zajištěním

424,045

364,616

16.3%

Výsledek zajištění

(140,062)

(102,958)

36.0%

Daň z příjmů

(62,792)

(69,949)

–10.2%

Výsledek po zdanění

211,772

178,221

18.8%

 

 

 

 

Podíl hrubého pojistného

(Hrubé pohledávky / celkový výnos pojištění)

41.60%

43.50%

–4.4%

Poměr hrubých nákladů

(Hrubé náklady / celkový výnos pojištění)

36.40%

37.10%

–1.9%

Combined Ratio

78.00%

80.60%

–3.2%

 

 

 

 

Vlastní kapitál

1,625,470

1,500,249

8.3%

 Celkový příjem

Celkový příjem pojišťovny Atradius vzrostl v roce 2016 celosvětově o 2,5 % na 1,761 mld. eur (v porovnání s 1, 718 mld. eur v roce 2015). Při konstantním směnném kurzu to činí 3,4% nárůst. Povzbudivý je růst v regionech Evropy, Asie a Oceánie, kam také během roku směřovala expanze pojišťovny. Vyšší příjmy přinesla také oblast zajištění dluhopisů a úvěrů na splátky pro nadnárodní společnosti.

 Pohledávky

Hrubá výše pohledávek činila 701,1 mil. eur, což je 2,9% pokles oproti roku 2015, a to navzdory stabilnímu přísunu středně velkých pohledávek ovlivněných zhoršujícím se výhledem platební neschopnosti na řadě trhů. K tomuto zlepšení přispěly všechny podnikatelské aktivity pojišťovny Atradius.

 Výdaje

Hrubé výdaje na pojištění poklesly o 0,4 % na 613,4 mil eur v porovnání s 616,1 mil. eur v roce 2015. Spolu s tím došlo meziročně i ke zlepšení nákladového koeficientu.

 Investiční výnos

Čistý investiční výnos zahrnující podíl přidružených společností činí 45 milionů eur, o 24,9 % více, než tomu bylo v roce 2015. Vliv přetrvávajících nízkých výnosů byl částečně vyrovnán zvýšeným příjmem z dividend a revaluace existujícího 45% podílu ve společnosti Graydon zbývajícími 55 %, což doplnilo jednorázový příjem 19,9 mil. eur.

 Provozní výnos před zajištěním

Provozní výkon před zajištěním se zvýšil o 16,3 % na 424 mil. eur (ve srovnání s 364 mil. eur v roce 2015). Pozitivní vývoj v nákladech na likvidaci pojistných událostí vyústil v excelentní hrubou kombinovanou kvótu 78 % v porovnání s 80,6 % o rok dříve.

 Výsledek zajištění

Výsledek zajištění 140,1 mil. eur byl o 36 % nižší, než v roce 2015 (103,0 mil. eur) především z důvodu nižšího vymáhání pohledávek, které následovalo pokles pojistných plnění.

 Konsolidovaný čistý příjem

Výsledek roku 2016 po zahrnutí daně je 211,8 mil. eur, což znamená 18,8% nárůst oproti předchozímu roku (178, 2 mil.). K tomuto přispěl kromě lepšího poměru pohledávek a výdajů také segment služeb.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti

Atradius upevnil svou vazbu s Grupo Catalana Occidente. Celá skupina včetně Atradius má velmi silnou kapitálovou pozici s odhadovaným poměrem pokrytí zajištění pojistného rizika přibližně 200 % k 31. 12. 2016.

Výhled

Vzhledem ke globálnímu i regionálnímu obchodu vyvstává v roce 2017 řada otázek. Předpokládané nové projednání řady obchodních smluv napříč celým světem by mohlo pozdržet růst mezinárodního obchodu. Vedlejším účinkem tohoto procesu by mohla být zpoždění plateb spolu s předpokládanými rostoucími cenami. Některé společnosti tak zřejmě budou muset přistoupit k zefektivnění správy své hotovosti. Stejně tak bude mít tento vývoj vliv na potřebu dostatečné informovanosti o obchodních subjektech a služeb souvisejících se zajištěním pohledávek spolu s vylepšeným monitoringem úvěruschopnosti těchto subjektů a jejich dluhové situace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.